Tokyu Den-En-Toshi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 106
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư TARA 501

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya 徒歩 14 phút
Tokyu Setagaya Line Wakabayashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 97,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 30.14㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0101

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 95,000 yen (12,000 yen) - / - / 190,000 yen / 190,000 yen 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0302

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 103,000 yen (12,000 yen) - / - / 206,000 yen / 206,000 yen 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0303

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 105,000 yen (12,000 yen) - / - / 210,000 yen / 210,000 yen 1K / 23.24㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0102

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 96,000 yen (12,000 yen) - / - / 192,000 yen / 192,000 yen 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0103

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (12,000 yen) - / - / 194,000 yen / 194,000 yen 1K / 20.33㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0201

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 99,000 yen (12,000 yen) - / - / 198,000 yen / 198,000 yen 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0202

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (12,000 yen) - / - / 200,000 yen / 200,000 yen 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0203

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 102,000 yen (12,000 yen) - / - / 204,000 yen / 204,000 yen 1K / 23.24㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0301

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 102,000 yen (12,000 yen) - / - / 204,000 yen / 204,000 yen 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể キューエル用賀Ⅰ 0201

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Kaminoge
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Yoga 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 124,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 42.72㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0304

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 169,000 yen (12,000 yen) - / - / 338,000 yen / 338,000 yen 1LDK(+S) / 40.10㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0104

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 162,000 yen (12,000 yen) - / - / 324,000 yen / 324,000 yen 1LDK(+S) / 40.10㎡ -

Thông tin

chung cư オークプレイス池尻大橋 0204

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku Ohashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 166,000 yen (12,000 yen) - / - / 332,000 yen / 332,000 yen 1LDK(+S) / 40.10㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイ渋谷センチュリー 0302

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku Shibuya
Giao thông Yamanote Line Shibuya 徒歩 5 phút
Saikyo Line Shibuya 徒歩 5 phút
Ginza Line Shibuya 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 129,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 28.33㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト三軒茶屋 0506

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sangendyaya
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya 徒歩 1 phút
Tokyu Setagaya Line Sangenjaya 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 93,000 yen (12,000 yen) - / - / 186,000 yen / 186,000 yen 1K / 21.60㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト三軒茶屋 0506

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sangendyaya
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya 徒歩 1 phút
Tokyu Setagaya Line Sangenjaya 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 103,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.60㎡ -

Thông tin

tập thể ドミール池尻 106

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Ikejiri
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 14.07㎡ -

Thông tin

chung cư パナッシュ二子玉川 403

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Tamagawa
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-Tamagawa 徒歩 9 phút
Tokyu Oimachi Line Futako-Tamagawa 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 121,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 30.22㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス桜新町S 101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurashinmachi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sakura-shinmachi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.90㎡ -

Thông tin

tập thể トーシンハイツ駒沢 204

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Nozawa
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Komazawa-daigaku 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2K / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンフラッツ玉川 201

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Kamata
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-Tamagawa 徒歩 22 phút
Tokyu Oimachi Line Futako-Tamagawa 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 147,000 yen (9,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK / 65.19㎡ -

Thông tin

chung cư サンフラッツ玉川 101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Kamata
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-Tamagawa 徒歩 22 phút
Tokyu Oimachi Line Futako-Tamagawa 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 146,000 yen (9,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 65.19㎡ -

Thông tin

chung cư サンフラッツ玉川 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Kamata
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-Tamagawa 徒歩 22 phút
Tokyu Oimachi Line Futako-Tamagawa 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 145,000 yen (9,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 65.20㎡ -

Thông tin

chung cư サンフラッツ玉川 402

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Kamata
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-Tamagawa 徒歩 22 phút
Tokyu Oimachi Line Futako-Tamagawa 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 149,000 yen (9,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 68.25㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツケイ 103

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Taishido
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya 徒歩 6 phút
Tokyu Setagaya Line Sangenjaya 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể Cher三宿 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Ikejiri
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 125,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 38.75㎡ -

Thông tin

tập thể 桂ハイム 202

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Ogawa
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Tsukushino 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 34.98㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク三軒茶屋 107

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sangendyaya
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya 徒歩 8 phút
Tokyu Setagaya Line Sangenjaya 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 112,000 yen (8,000 yen) 0.5 tháng / 0.5 tháng / - / - 1K / 26.34㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク三軒茶屋 401

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sangendyaya
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya 徒歩 8 phút
Tokyu Setagaya Line Sangenjaya 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 115,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.98㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống