Tokyu Den-En-Toshi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 58
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể メゾン・ラ・ジュネス 101

Địa chỉ Tokyo Machida-shi
Giao thông Yokohama Line Naruse đi bộ 4 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tsukushino đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1R / 14.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール大台 216

Địa chỉ Tokyo Machida-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio đi bộ 22 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Ichigao Bus 19 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール大台 313

Địa chỉ Tokyo Machida-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio đi bộ 22 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Ichigao Bus 19 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール大台 213

Địa chỉ Tokyo Machida-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio đi bộ 22 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Ichigao Bus 19 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (3,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール大台 212

Địa chỉ Tokyo Machida-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio đi bộ 22 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Ichigao Bus 19 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール大台 211

Địa chỉ Tokyo Machida-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio đi bộ 22 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Ichigao Bus 19 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール大台 210

Địa chỉ Tokyo Machida-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio đi bộ 22 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Ichigao Bus 19 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール大台 207

Địa chỉ Tokyo Machida-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio đi bộ 22 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Ichigao Bus 19 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール大台 111

Địa chỉ Tokyo Machida-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio đi bộ 22 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Ichigao Bus 19 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 22,000 yen (3,000 yen) 37,800 yen / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール大台 206

Địa chỉ Tokyo Machida-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio đi bộ 22 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Ichigao Bus 19 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カーサベルデ 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Oimachi Line Kaminoge đi bộ 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Yoga đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1973 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 130,000 yen (3,000 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 2LDK / 52.17㎡ -

Thông tin

tập thể カーサベルデ 101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Oimachi Line Kaminoge đi bộ 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Yoga đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1973 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 95,000 yen (3,000 yen) 95,000 yen / 95,000 yen / - / - 1LDK / 34.78㎡ -

Thông tin

chung cư LASPACIO桜新町レジデンス 801

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sakura-shinmachi đi bộ 10 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Komazawa-daigaku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2018 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 249,900 yen (25,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 57.34㎡ -

Thông tin

chung cư and MC 0204

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi đi bộ 6 phút
Tokyu Toyoko Line Naka-Meguro đi bộ 13 phút
Hibiya Line Naka-Meguro đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 379,000 yen (15,000 yen) - / - / - / - 2SLDK / 63.89㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク駒沢公園 603

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Komazawa-daigaku đi bộ 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Sakura-shinmachi đi bộ 12 phút
Tokyu Setagaya Line Setagaya đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 99,000 yen (8,000 yen) 99,000 yen / 99,000 yen / - / - 1K / 25.35㎡ -

Thông tin

chung cư ラスパシオ三軒茶屋 0301

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 9 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Komazawa-daigaku đi bộ 11 phút
Tokyu Setagaya Line Nishi-Taishido đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 99,000 yen (12,000 yen) - / - / 99,000 yen / 99,000 yen 1K / 23.32㎡ -

Thông tin

chung cư ラスパシオ三軒茶屋 0301

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 9 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Komazawa-daigaku đi bộ 11 phút
Tokyu Setagaya Line Nishi-Taishido đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 104,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.32㎡ -

Thông tin

chung cư SQUARE渋谷 0502

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Yamanote Line Shibuya đi bộ 5 phút
Keio Inokashira Line Shinsen đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 133,000 yen (12,000 yen) - / - / 266,000 yen / 266,000 yen 1K / 20.14㎡ -

Thông tin

chung cư SQUARE渋谷 0502

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Yamanote Line Shibuya đi bộ 5 phút
Keio Inokashira Line Shinsen đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 143,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.14㎡ -

Thông tin

chung cư プロムナード三軒茶屋

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 9 phút
Tokyu Setagaya Line Sangenjaya đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,500 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 16.65㎡ -

Thông tin

chung cư パルティール用賀

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Yoga đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (7,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 23.34㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート世田谷用賀第2 502

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Yoga đi bộ 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-Tamagawa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 69,500 yen (7,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể H.S.S弦巻 0301

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sakura-shinmachi đi bộ 4 phút
Tokyu Setagaya Line Kamimachi đi bộ 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Yoga đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 103,000 yen (8,000 yen) - / - / 206,000 yen / 206,000 yen 1K / 28.34㎡ -

Thông tin

tập thể H.S.S弦巻 0301

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sakura-shinmachi đi bộ 4 phút
Tokyu Setagaya Line Kamimachi đi bộ 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Yoga đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 113,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.34㎡ -

Thông tin

chung cư クリエート桜丘センチュリー21

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Yamanote Line Shibuya đi bộ 5 phút
Tokyu Toyoko Line Daikan-Yama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 84,000 yen (0 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1R / 19.24㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ上野毛

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Oimachi Line Kaminoge đi bộ 3 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-Tamagawa đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (7,000 yen) 58,000 yen / 58,000 yen / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ池尻大橋

Địa chỉ Tokyo Meguro-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi đi bộ 6 phút
Yamanote Line Shibuya đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1983 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 118,000 yen (5,000 yen) 118,000 yen / 118,000 yen / - / - 2K / 36.40㎡ -

Thông tin

chung cư セルフィスタ渋谷

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Yamanote Line Shibuya đi bộ 7 phút
Tokyu Toyoko Line Daikan-Yama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2009 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 128,000 yen (0 yen) 128,000 yen / 128,000 yen / - / - 1R / 24.32㎡ -

Thông tin

chung cư セルフィスタ渋谷

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Yamanote Line Shibuya đi bộ 7 phút
Tokyu Toyoko Line Daikan-Yama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2009 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 136,000 yen (0 yen) 136,000 yen / 136,000 yen / - / - 1R / 27.86㎡ -

Thông tin

chung cư パークハウス代官山テラス

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Daikan-Yama đi bộ 8 phút
Yamanote Line Shibuya đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2011 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 350,000 yen (20,000 yen) 350,000 yen / 350,000 yen / - / - 2LDK / 60.22㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống