Tokyu Setagaya Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 21
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư コーポリヴァー 305

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Shimo-Takaido đi bộ 10 phút
Odakyu Odawara Line Kyodo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư プロムナード三軒茶屋

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 9 phút
Tokyu Setagaya Line Sangenjaya đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,500 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 16.65㎡ -

Thông tin

tập thể H.S.S弦巻 0301

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sakura-shinmachi đi bộ 4 phút
Tokyu Setagaya Line Kamimachi đi bộ 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Yoga đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 103,000 yen (8,000 yen) - / - / 206,000 yen / 206,000 yen 1K / 28.34㎡ -

Thông tin

tập thể H.S.S弦巻 0301

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sakura-shinmachi đi bộ 4 phút
Tokyu Setagaya Line Kamimachi đi bộ 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Yoga đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 113,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.34㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート駒沢大学 701

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Komazawa-daigaku đi bộ 3 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 91,000 yen (8,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.79㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート世田谷第4 205

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Setagaya Line Kamimachi đi bộ 2 phút
Tokyu Setagaya Line Setagaya đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1992 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,500 yen (6,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.57㎡ -

Thông tin

tập thể ドミール池尻 101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Ikejiri-ohashi đi bộ 6 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (2,000 yen) 66,000 yen / 66,000 yen / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư パークロード赤堤

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Shimo-Takaido đi bộ 4 phút
Keio Inokashira Line Meidaimae đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 18.35㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション豪徳寺第3

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Gotokuji đi bộ 2 phút
Tokyu Setagaya Line Yamashita đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1987 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (5,000 yen) 55,000 yen / 55,000 yen / - / - 1R / 16.74㎡ -

Thông tin

chung cư ワコーレ三軒茶屋

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 1 phút
Tokyu Setagaya Line Sangenjaya đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1983 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 160,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 160,000 yen / - / - 1R / 47.50㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Shimo-Takaido đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (2,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 18.83㎡ -

Thông tin

chung cư ペアメゾンアルファー 101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Setagaya Line Setagaya đi bộ 2 phút
Odakyu Odawara Line Umegaoka đi bộ 19 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Komazawa-daigaku đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 120,000 yen (5,000 yen) 120,000 yen / 120,000 yen / - / - 2DK / 46.20㎡ -

Thông tin

tập thể クレール世田谷 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Setagaya Line Kamimachi đi bộ 1 phút
Odakyu Odawara Line Gotokuji đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư ラスパシオ三軒茶屋 0301

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 9 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Komazawa-daigaku đi bộ 11 phút
Tokyu Setagaya Line Nishi-Taishido đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 99,000 yen (12,000 yen) - / - / 99,000 yen / 99,000 yen 1K / 23.32㎡ -

Thông tin

chung cư ラスパシオ三軒茶屋 0301

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 9 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Komazawa-daigaku đi bộ 11 phút
Tokyu Setagaya Line Nishi-Taishido đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 104,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.32㎡ -

Thông tin

chung cư セントヒルズ三軒茶屋 305号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Komazawa-daigaku đi bộ 9 phút
Tokyu Setagaya Line Nishi-Taishido đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1985 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.11㎡ -

Thông tin

chung cư Lighthouse101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Wakabayashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 15 phút
Tokyu Setagaya Line Wakabayashi - 1 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 87,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.37㎡ -

Thông tin

tập thể ハイシティ三軒茶屋第1 403

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1983 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 70,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / 1 tháng / 1 tháng 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể 協和ハイツ 205

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shimo-Kitazawa đi bộ 16 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Sangenjaya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1973 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống