Tokyu Tamagawa Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 27
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ルーブル鵜の木Ⅱ 302

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 5 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 18.63㎡ -

Thông tin

chung cư トップ武蔵新田No1 105

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Musashi-Nitta đi bộ 8 phút
Tokyu Tamagawa Line Yaguchinowatashi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (6,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 16.41㎡ -

Thông tin

chung cư ロアール鵜の木 211

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 5 phút
Tokyu Tamagawa Line Shimomaruko đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,500 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.43㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ蒲田

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 4 phút
Tokyu Tamagawa Line Kamata đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2006 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 72,000 yen (9,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 22.82㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.18㎡ -

Thông tin

chung cư エルスタンザ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư イプセ蒲田 0301

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 3 phút
Tokyu Ikegami Line Kamata đi bộ 3 phút
Tokyu Ikegami Line Hasunuma đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 94,000 yen (12,000 yen) 94,000 yen / - / - / - 1R / 23.10㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル多摩川 101

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Yaguchinowatashi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (4,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 16.65㎡ -

Thông tin

chung cư グランアセット千鳥町 101

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Ikegami Line Chidoricho đi bộ 2 phút
Tokyu Tamagawa Line Shimomaruko đi bộ 7 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 81,000 yen (6,000 yen) 81,000 yen / 81,000 yen / - / - 1DK / 25.58㎡ -

Thông tin

chung cư グランアセット千鳥町 201

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Ikegami Line Chidoricho đi bộ 2 phút
Tokyu Tamagawa Line Shimomaruko đi bộ 7 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 113,000 yen (6,000 yen) 113,000 yen / 113,000 yen / - / - 2K / 39.51㎡ -

Thông tin

chung cư グランアセット千鳥町 207

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Ikegami Line Chidoricho đi bộ 2 phút
Tokyu Tamagawa Line Shimomaruko đi bộ 7 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 113,000 yen (6,000 yen) 113,000 yen / 113,000 yen / - / - 2K / 38.78㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス久が原 02

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Unoki đi bộ 4 phút
Tokyu Ikegami Line Kugahara đi bộ 6 phút
Tokyu Ikegami Line Ontakesan đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2014 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 83,000 yen (4,000 yen) 83,000 yen / - / - / - 1R / 18.40㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート多摩川壱番館 315

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Tamagawa Line Yaguchinowatashi đi bộ 10 phút
Tokyu Ikegami Line Hasunuma đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2014 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 80,500 yen (7,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.61㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート蒲田4 102

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keikyu Line Zoshiki đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,500 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.47㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション蒲田第3

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 5 phút
Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / - / - / - 1R / 16.38㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション雪が谷大塚

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Ikegami Line Yukigaya-Otsuka đi bộ 3 phút
Tokyu Toyoko Line Tamagawa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 78,000 yen (0 yen) 78,000 yen / 78,000 yen / - / - 1K / 27.06㎡ -

Thông tin

chung cư フェルテシモ田園調布

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Denenchofu đi bộ 5 phút
Tokyu Toyoko Line Tamagawa đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 78,000 yen (0 yen) 78,000 yen / 78,000 yen / - / - 1R / 20.73㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション雪が谷大塚

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Tokyu Ikegami Line Yukigaya-Otsuka đi bộ 3 phút
Tokyu Toyoko Line Tamagawa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 114,000 yen (6,000 yen) 114,000 yen / 114,000 yen / - / - 2LDK / 52.52㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống