Tozai Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 97
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể グリーンテラス 0203

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Minamisuna
Giao thông Tozai Line Minami-Sunamachi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,500 yen) - / - / 65,000 yen / 65,000 yen 1R / 12.36㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンテラス 0203

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Minamisuna
Giao thông Tozai Line Minami-Sunamachi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 12.36㎡ -

Thông tin

chung cư プラージュ早稲田 0202

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Wasedaminamicho
Giao thông Tozai Line Waseda 徒歩 6 phút
Toei Arakawa Line Waseda 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 150,000 yen (10,000 yen) - / - / 300,000 yen / 300,000 yen 1LDK(+S) / 34.49㎡ -

Thông tin

chung cư プラージュ早稲田 0202

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Wasedaminamicho
Giao thông Tozai Line Waseda 徒歩 6 phút
Toei Arakawa Line Waseda 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 170,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 34.49㎡ -

Thông tin

chung cư リトルズLAPiS神楽坂 201

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Enokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 101,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 21.27㎡ -

Thông tin

chung cư リトルズLAPiS神楽坂 204

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Enokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 147,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 30.53㎡ -

Thông tin

chung cư インペリアル高田馬場 30B

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Takadanobaba
Giao thông Yamanote Line Takadanobaba 徒歩 2 phút
Seibu Shinjuku Line Takadanobaba 徒歩 2 phút
Tozai Line Takadanobaba 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 90,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.78㎡ -

Thông tin

chung cư インペリアル高田馬場 203

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Takadanobaba
Giao thông Yamanote Line Takadanobaba 徒歩 2 phút
Seibu Shinjuku Line Takadanobaba 徒歩 2 phút
Tozai Line Takadanobaba 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 18.30㎡ -

Thông tin

chung cư エクセル・ワン高田馬場 101

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Takadanobaba
Giao thông Yamanote Line Takadanobaba 徒歩 11 phút
Seibu Shinjuku Line Takadanobaba 徒歩 11 phút
Tozai Line Takadanobaba 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.78㎡ -

Thông tin

chung cư グランアセット早稲田 0304

Địa chỉ Tokyo Bunkyo-ku Sekiguchi
Giao thông Tozai Line Waseda 徒歩 7 phút
Toei Arakawa Line Waseda 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 84,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.02㎡ -

Thông tin

chung cư アローハイム東陽 603

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Toyo
Giao thông Tozai Line Toyocho 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 253,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 83.74㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 202

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 107,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 302

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 107,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 402

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 108,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 502

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 108,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 602

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 109,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 702

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 109,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 902

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 110,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 301

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 107,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 1202

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 112,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 1003

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 111,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.73㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 1203

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 112,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.73㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 1302

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 112,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.73㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 401

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 108,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 501

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 108,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 601

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 109,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 701

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 109,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 201

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 107,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 303

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 107,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.73㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク神楽坂 1201

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku Higashienokicho
Giao thông Tozai Line Kagurazaka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 112,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống