Akihabara・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランツルクサス神田 0403

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Ginza Line Kanda 徒歩 1 phút
Yamanote Line Kanda 徒歩 3 phút
Toei Shinjuku Line Iwamotocho 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 169,000 yen (12,000 yen) - / - / 338,000 yen / 338,000 yen 1LDK / 41.39㎡ -

Thông tin

chung cư グランツルクサス神田 0403

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Ginza Line Kanda 徒歩 1 phút
Yamanote Line Kanda 徒歩 3 phút
Toei Shinjuku Line Iwamotocho 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 189,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 41.39㎡ -

Thông tin

chung cư グランツルクサス神田 0503

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Ginza Line Kanda 徒歩 1 phút
Yamanote Line Kanda 徒歩 3 phút
Toei Shinjuku Line Iwamotocho 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 170,000 yen (12,000 yen) - / - / 340,000 yen / 340,000 yen 1LDK / 41.39㎡ -

Thông tin

chung cư グランツルクサス神田 0503

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Ginza Line Kanda 徒歩 1 phút
Yamanote Line Kanda 徒歩 3 phút
Toei Shinjuku Line Iwamotocho 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 190,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 41.39㎡ -

Thông tin

chung cư シティインデックス神田

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Iwamotocho 徒歩 3 phút
Yamanote Line Kanda 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2016 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 147,000 yen (8,000 yen) 147,000 yen / 147,000 yen / - / - 1LDK / 32.09㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ千代田岩本町ミレス

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Iwamotocho 徒歩 4 phút
Chuo Main Line Kanda 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2018 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 185,000 yen (10,000 yen) 185,000 yen / 185,000 yen / - / - 2LDK / 43.15㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・パークワンズ千代田佐久間町

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Yamanote Line Akihabara 徒歩 5 phút
Hibiya Line Akihabara 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2018 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 160,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 160,000 yen / - / - 1LDK / 35.53㎡ -

Thông tin

chung cư グレンパーク秋葉原イースト 1104

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Yamanote Line Akihabara 徒歩 8 phút
Toei Shinjuku Line Iwamotocho 徒歩 3 phút
Yamanote Line Kanda 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 110,000 yen (12,000 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 1R / 26.21㎡ -

Thông tin

chung cư グレンパーク秋葉原イースト 0703

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Yamanote Line Akihabara 徒歩 8 phút
Toei Shinjuku Line Iwamotocho 徒歩 3 phút
Yamanote Line Kanda 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 106,000 yen (12,000 yen) 106,000 yen / 106,000 yen / - / - 1R / 26.21㎡ -

Thông tin

chung cư パティオ神田 0301

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Yamanote Line Kanda 徒歩 6 phút
Yamanote Line Akihabara 徒歩 9 phút
Toei Shinjuku Line Iwamotocho 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 178,000 yen (15,000 yen) - / - / 356,000 yen / 356,000 yen 1LDK / 45.81㎡ -

Thông tin

chung cư パティオ神田 0301

Địa chỉ Tokyo Chiyoda-ku
Giao thông Yamanote Line Kanda 徒歩 6 phút
Yamanote Line Akihabara 徒歩 9 phút
Toei Shinjuku Line Iwamotocho 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 198,000 yen (15,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 45.81㎡ -

Thông tin

nhà riêng MSビル

Địa chỉ Tokyo Taito-ku
Giao thông Yamanote Line Akihabara 徒歩 9 phút
Toei Oedo Line Ueno-Okachimachi 徒歩 9 phút
Toei Asakusa Line Asakusabashi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1980 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 217,000 yen (3,000 yen) - / - / 6 tháng / 2 tháng 1DK / 32.04㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Akihabara

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống