Chitose-Karasuyama・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 49
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể フドウSakuraiⅡ 103

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Soshigaya-Okura 徒歩 14 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 9 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1999 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.13㎡ -

Thông tin

chung cư レジオン芦花公園 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen 徒歩 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 12.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メルベージュ北野 202

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 20 phút
Keio Inokashira Line Mitakadai 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2004 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,500 yen) 61,000 yen / - / - / - 1K / 22.30㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート千歳烏山第6 206

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 11 phút
Keio Line Sengawa 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 87,200 yen (8,800 yen) - / - / - / - 1K / 28.59㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート千歳烏山第6 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 11 phút
Keio Line Sengawa 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 81,800 yen (8,200 yen) - / - / - / - 1K / 26.36㎡ -

Thông tin

tập thể ガウディ7 207

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sengawa 徒歩 9 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / - / - / - 2K / 26.66㎡ -

Thông tin

chung cư アミティー烏山 403

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 6 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 9 phút
Keio Line Hachiman-Yama 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 130,000 yen (0 yen) 130,000 yen / - / - / - 2DK / 46.42㎡ -

Thông tin

chung cư デュラカーサ ルシア 久我山 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Inokashira Line Kugayama 徒歩 14 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 24 phút
Keio Inokashira Line Mitakadai 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2019 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (0 yen) 73,000 yen / 73,000 yen / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

chung cư デュラカーサ ルシア 久我山 105

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Inokashira Line Kugayama 徒歩 14 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 24 phút
Keio Inokashira Line Mitakadai 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2019 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (0 yen) 73,000 yen / 73,000 yen / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

tập thể グランドアーク千歳烏山 104

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 10 phút
Keio Line Sengawa 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (0 yen) 67,000 yen / - / - / - 1K / 21.75㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス久我山 09

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Inokashira Line Kugayama 徒歩 9 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2015 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (0 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1R / 15.72㎡ -

Thông tin

tập thể ヴァンベールタナカ2 204

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 12 phút
Keio Line Sengawa 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2003 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (0 yen) 68,000 yen / - / - / - 1R / 23.55㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート千歳烏山第2 106

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 6 phút
Keio Line Sengawa 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1984 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,200 yen (4,800 yen) - / - / - / - 1R / 14.01㎡ -

Thông tin

chung cư カルチェ千歳烏山 209号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư カルチェ千歳烏山 112号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.31㎡ -

Thông tin

chung cư カルチェ千歳烏山 207号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 02

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 89,000 yen (0 yen) 89,000 yen / 89,000 yen / - / - 1R / 21.71㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 05

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (0 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 1R / 22.25㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 07

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 89,000 yen (0 yen) 89,000 yen / 89,000 yen / - / - 1R / 19.41㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 08

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 1R / 23.34㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 01

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 105,000 yen (0 yen) 105,000 yen / 105,000 yen / - / - 1DK / 26.39㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 10

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 113,000 yen (0 yen) 113,000 yen / 113,000 yen / - / - 1DK / 32.00㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 11

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 99,000 yen (0 yen) 99,000 yen / 99,000 yen / - / - 1DK / 25.54㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 06

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 115,000 yen (0 yen) 115,000 yen / 115,000 yen / - / - 1DK / 30.09㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス千歳烏山N 09

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 7 phút
Keio Inokashira Line Fujimigaoka 徒歩 23 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2015 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 85,000 yen (0 yen) 85,000 yen / - / - / - 1R / 24.30㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス芦花公園 103

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen 徒歩 9 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 15 phút
Keio Inokashira Line Fujimigaoka 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (0 yen) 63,000 yen / 63,000 yen / - / - 1R / 14.22㎡ -

Thông tin

chung cư ルアンシナル 507

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 93,000 yen (0 yen) 93,000 yen / 93,000 yen / - / - 1R / 21.06㎡ -

Thông tin

chung cư ヴィオラセッテ 201

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2001 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (0 yen) 69,000 yen / 69,000 yen / - / - 1K / 22.75㎡ -

Thông tin

chung cư モントベルク烏山 303

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 10 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 79,000 yen (0 yen) 79,000 yen / - / - / - 1K / 25.12㎡ -

Thông tin

chung cư モントベルク烏山 304

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 10 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 80,000 yen (0 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 25.03㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Chitose-Karasuyama

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống