Chitose-Karasuyama・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 51
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư レジオン芦花公園 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen 徒歩 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) 50,000 yen / - / - / - 1R / 12.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メルベージュ北野 202

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 20 phút
Keio Inokashira Line Mitakadai 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2004 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,500 yen) 61,000 yen / - / - / - 1K / 22.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エジャンス上祖師谷 101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (2,000 yen) 45,000 yen / - / - / - 1R / 10.35㎡ -

Thông tin

tập thể コンフォート三鷹台 201

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Inokashira Line Mitakadai 徒歩 16 phút
Chuo Main Line Kichijoji Bus 16 phút 徒歩 4 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 10 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1999 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 130,000 yen (5,000 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 3DK / 55.88㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイシティ千歳烏山 301

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 6 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 85,000 yen (8,000 yen) 85,000 yen / 85,000 yen / - / - 1K / 25.03㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク千歳烏山 404

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 6 phút
Keio Line Sengawa 徒歩 16 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 87,500 yen (8,000 yen) 87,500 yen / 87,500 yen / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク千歳烏山 311

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 6 phút
Keio Line Sengawa 徒歩 16 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 87,000 yen (8,000 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 25.61㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク千歳烏山 402

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 6 phút
Keio Line Sengawa 徒歩 16 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 87,500 yen (8,000 yen) 87,500 yen / 87,500 yen / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

tập thể アイヴィラージュ 302

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 18.11㎡ -

Thông tin

chung cư メタルスクエア粕谷 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 7 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (3,000 yen) 64,000 yen / - / - / - 1K / 21.60㎡ -

Thông tin

tập thể シャルマン千歳烏山 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2007 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (3,000 yen) 73,000 yen / - / - / - 1R / 19.08㎡ -

Thông tin

chung cư マノアコート 504

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1998 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 82,000 yen (5,000 yen) 82,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư マノアコート 304

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1998 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 81,000 yen (5,000 yen) 81,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư 第2ラサハウス 202

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen 徒歩 2 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (3,000 yen) 74,000 yen / - / - / - 1LDK / 29.76㎡ -

Thông tin

tập thể アムール千歳台Ⅱ 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama 徒歩 19 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Soshigaya-Okura 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 99,000 yen (3,000 yen) 99,000 yen / 99,000 yen / - / - 1LDK / 44.86㎡ -

Thông tin

chung cư ルアンシナル 507

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 93,000 yen (3,000 yen) 93,000 yen / - / - / - 1R / 21.06㎡ -

Thông tin

chung cư サンテミリオン千歳烏山 0206

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 12 phút
Keio Line Sengawa 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.37㎡ -

Thông tin

chung cư セードルタワー烏山 501

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 3 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 11 phút
Keio Line Hachiman-Yama 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2002 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 86,000 yen (4,000 yen) 86,000 yen / - / - / - 1DK / 31.21㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 02

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 89,000 yen (4,000 yen) 89,000 yen / 89,000 yen / - / - 1R / 21.71㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 05

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (4,000 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 1R / 22.25㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 08

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (4,000 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 1R / 23.34㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 01

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 105,000 yen (4,000 yen) 105,000 yen / 105,000 yen / - / - 1DK / 26.39㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 10

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 113,000 yen (4,000 yen) 113,000 yen / 113,000 yen / - / - 1DK / 32.00㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 11

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 99,000 yen (4,000 yen) 99,000 yen / 99,000 yen / - / - 1DK / 25.54㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 06

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 115,000 yen (4,000 yen) 115,000 yen / 115,000 yen / - / - 1DK / 30.09㎡ -

Thông tin

chung cư ラコリッタカラスヤマ 106

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 11 phút
Keio Line Sengawa 徒歩 15 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
- 75,000 yen (5,000 yen) 75,000 yen / - / - / - 1K / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư T-テラス 401

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 13 phút 徒歩 2 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 12 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 145,000 yen (10,000 yen) 145,000 yen / 145,000 yen / - / - 2SLDK / 75.00㎡ -

Thông tin

chung cư T-テラス 201

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 13 phút 徒歩 2 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 12 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 142,000 yen (10,000 yen) 142,000 yen / 142,000 yen / - / - 2SLDK / 75.06㎡ -

Thông tin

tập thể 大庭荘 302

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1972 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) 49,000 yen / - / - / - 1DK / 26.06㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスN 04

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama 徒歩 9 phút
Keio Line Roka-Koen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (4,000 yen) 80,000 yen / 80,000 yen / - / - 1R / 15.07㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Chitose-Karasuyama

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống