Chitose-Karasuyama・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 44
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムール千歳台Ⅱ 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 19 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 6 phút đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Soshigaya-Okura đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (3,000 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 1LDK / 38.31㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス久我山 02

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Inokashira Line Kugayama đi bộ 9 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2015 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (3,000 yen) - / 75,000 yen / - / - 1R / 17.45㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 02

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 84,000 yen (4,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1R / 21.71㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 05

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 83,000 yen (4,000 yen) 83,000 yen / 83,000 yen / - / - 1R / 22.25㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 08

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 85,000 yen (4,000 yen) 85,000 yen / 85,000 yen / - / - 1R / 23.34㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 09

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (4,000 yen) 76,000 yen / 76,000 yen / - / - 1R / 15.90㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスN 04

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (4,000 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 1R / 15.07㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスN 05

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (4,000 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 1R / 16.41㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスN 08

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (4,000 yen) 78,000 yen / 78,000 yen / - / - 1R / 18.22㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスN 09

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 83,000 yen (4,000 yen) 83,000 yen / 83,000 yen / - / - 1R / 21.92㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 01

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 95,000 yen (4,000 yen) 95,000 yen / 95,000 yen / - / - 1DK / 26.39㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 11

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 90,000 yen (4,000 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 1DK / 25.54㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 06

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 105,000 yen (4,000 yen) 115,000 yen / 115,000 yen / - / - 1DK / 30.09㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスN 03

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 107,000 yen (4,000 yen) 107,000 yen / 107,000 yen / - / - 1DK / 28.79㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスN 06

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 105,000 yen (4,000 yen) 105,000 yen / 105,000 yen / - / - 1DK / 29.41㎡ -

Thông tin

tập thể カラスヤマテラスEW 10

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 9 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 106,000 yen (4,000 yen) 106,000 yen / 106,000 yen / - / - 1DK / 32.00㎡ -

Thông tin

chung cư レジオン芦花公園 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) 50,000 yen / - / - / - 1R / 12.15㎡ -

Thông tin

chung cư ハイフレンドコート 108

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 20 phút
Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1999 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể メルベージュ北野 202

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 20 phút
Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2004 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 22.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジョイシティ千歳烏山 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (8,000 yen) 77,000 yen / 77,000 yen / - / - 1K / 25.07㎡ -

Thông tin

tập thể アイヴィラージュ 302

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 18.11㎡ -

Thông tin

tập thể キューハウス 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 13 phút
Keio Line Sengawa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (5,000 yen) 90,000 yen / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể アヴェヤーナ烏山 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sengawa đi bộ 10 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 133,000 yen (5,000 yen) 133,000 yen / - / - / - 3LDK / 68.30㎡ -

Thông tin

chung cư カルチェ千歳烏山

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.31㎡ -

Thông tin

chung cư カルチェ千歳烏山

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.46㎡ -

Thông tin

chung cư カルチェ千歳烏山

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.31㎡ -

Thông tin

chung cư カルチェ千歳烏山

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 61,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư セードルタワー烏山 503

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 3 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 11 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2002 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 75,000 yen (4,000 yen) 75,000 yen / - / - / - 1K / 19.67㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス千歳烏山A 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Chuo Main Line Kichijoji Bus 23 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2012 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (3,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Chitose-Karasuyama

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống