Chitose-Karasuyama・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 37
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư エリーゼ芦花公園 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (2,000 yen) 50,000 yen / - / - / - 1R / 12.15㎡ -

Thông tin

chung cư サンテミリオン千歳烏山 307

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Keio Line Sengawa đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 79,500 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.37㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート千歳烏山Ⅱ 402

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Keio Line Sengawa đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1984 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 50,000 yen (0 yen) 50,000 yen / - / - / - 1R / 14.43㎡ -

Thông tin

tập thể メルベージュ北野 101

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 20 phút
Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2004 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (3,500 yen) 61,000 yen / - / - / - 1K / 22.30㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク千歳烏山 411

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Keio Line Sengawa đi bộ 16 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 84,000 yen (8,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1K / 25.61㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク千歳烏山 403

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Keio Line Sengawa đi bộ 16 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 84,000 yen (8,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư カルチェ千歳烏山

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư カルチェ千歳烏山

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムピア8増築 225

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 4 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (5,000 yen) 66,000 yen / 66,000 yen / - / - 1R / 18.64㎡ -

Thông tin

tập thể キューハウス 201

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 13 phút
Keio Line Sengawa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (3,000 yen) 90,000 yen / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

chung cư マノアコート 402

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1998 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 77,000 yen (5,000 yen) 77,000 yen / - / - / - 1K / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư マノアコート 603

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1998 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 78,000 yen (5,000 yen) 78,000 yen / - / - / - 1K / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư ガーデンヴィラ芦花公園

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 14 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2005 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 188,000 yen (0 yen) 188,000 yen / 188,000 yen / - / - 2SLDK / 73.83㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス千歳烏山N 05

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 7 phút
Keio Inokashira Line Fujimigaoka đi bộ 23 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2015 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 99,000 yen (4,000 yen) 99,000 yen / 99,000 yen / - / - 1R / 34.08㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムピア8 414

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 4 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 63,000 yen (5,000 yen) 63,000 yen / 63,000 yen / - / - 1R / 17.01㎡ -

Thông tin

chung cư ピアクレスト千歳烏山 旧プライムアーバン烏山 602

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 64,000 yen (5,000 yen) 64,000 yen / - / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư ピアクレスト千歳烏山 旧プライムアーバン烏山 501

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 64,000 yen (5,000 yen) 64,000 yen / - / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハイムピア3 202

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Sengawa đi bộ 6 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 18 phút
Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1983 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể ドリーム仙川B棟 103

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Sengawa đi bộ 6 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1985 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể ドリーム仙川B棟 202

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Sengawa đi bộ 6 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1985 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.24㎡ -

Thông tin

tập thể オヴュレンス烏山 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 5 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) 55,000 yen / - / - / - 1K / 15.79㎡ -

Thông tin

tập thể オヴュレンス烏山 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 5 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) 55,000 yen / - / - / - 1K / 15.79㎡ -

Thông tin

chung cư モントベルク烏山 304

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 10 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 80,000 yen (4,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 25.03㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート千歳烏山第5 302

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 7 phút
Keio Line Sengawa đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1996 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ガウディ7 207

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sengawa đi bộ 9 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 26.66㎡ -

Thông tin

tập thể ガウディ7 205

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sengawa đi bộ 9 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 17.37㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス芦花公園 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 9 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 15 phút
Keio Inokashira Line Fujimigaoka đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (4,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1R / 14.22㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイシティ千歳烏山 306

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 87,000 yen (8,000 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 25.73㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイシティ千歳烏山 401

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 88,000 yen (8,000 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 1K / 25.11㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンライフ北野 201

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 20 phút
Keio Inokashira Line Kugayama đi bộ 23 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.75㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Chitose-Karasuyama

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống