Chofu・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 21
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể HOUSE K&S 203

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Tamagawa 徒歩 8 phút
Keio Line Chofu 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.83㎡ -

Thông tin

tập thể HOUSE K&S 103

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Tamagawa 徒歩 8 phút
Keio Line Chofu 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.83㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể HOUSE K&S 105

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Tamagawa 徒歩 8 phút
Keio Line Chofu 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.83㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル聖 203

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Sengawa 徒歩 28 phút
Chuo Main Line Kichijoji Bus 14 phút 徒歩 4 phút
Keio Line Chofu Bus 16 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1998 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.24㎡ -

Thông tin

tập thể レグルス多摩川 110

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Tamagawa 徒歩 5 phút
Keio Line Chofu 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2003 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール 里 103

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Shibasaki 徒歩 17 phút
Keio Line Chofu Bus 10 phút 徒歩 2 phút
Keio Line Kokuryo 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2005 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / 52,000 yen / - / - 1K / 26.48㎡ -

Thông tin

tập thể ハイム布田 204

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Fuda 徒歩 2 phút
Keio Line Chofu 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (3,000 yen) 37,000 yen / - / - / - 1R / 12.15㎡ -

Thông tin

chung cư グランピア調布八雲台 0406

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu 徒歩 12 phút
Keio Line Kokuryo 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.52㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ベルトピア調布Ⅲ A棟 403

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Tamagawa 徒歩 14 phút
Keio Line Chofu 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ビューラー433 205

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Tamagawa 徒歩 6 phút
Keio Line Chofu 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1986 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 42.62㎡ -

Thông tin

tập thể ルクール調布 101

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Nishi-Chofu 徒歩 5 phút
Keio Line Chofu 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2016 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.84㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンハイム 104

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Tamagawa 徒歩 4 phút
Keio Line Chofu 徒歩 15 phút
Keio Line Nishi-Chofu 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 13.60㎡ -

Thông tin

tập thể ベアコーポB棟 205

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu 徒歩 12 phút
Keio Line Nishi-Chofu 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (1,000 yen) 48,000 yen / 48,000 yen / - / - 1K / 19.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ベアコーポA棟 105

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu 徒歩 12 phút
Keio Line Nishi-Chofu 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (1,000 yen) 45,000 yen / 45,000 yen / - / - 1K / 19.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư セルシオール調布ヶ丘 207号室

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 22.05㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンブランセ 202

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Nishi-Chofu 徒歩 21 phút
Keio Line Chofu 徒歩 31 phút
Năm xây dựng 2009 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 110,000 yen (4,000 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 2LDK / 51.60㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル・ハイムⅠ302

Địa chỉ Tokyo Chofushi Kojimacho
Giao thông Keio Line Chofu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1R / 11.53㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル・ハイムⅠ202

Địa chỉ Tokyo Chofushi Kojimacho
Giao thông Keio Line Chofu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1R / 11.53㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル・ハイムⅠ201

Địa chỉ Tokyo Chofushi Kojimacho
Giao thông Keio Line Chofu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1R / 11.53㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル・ハイムⅠ301

Địa chỉ Tokyo Chofushi Kojimacho
Giao thông Keio Line Chofu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1R / 11.53㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル・ハイムⅠ102

Địa chỉ Tokyo Chofushi Kojimacho
Giao thông Keio Line Chofu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1R / 11.53㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Chofu

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống