Chofu・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 23
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể カノーブルA 102

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 15 phút đi bộ 4 phút
Keio Line Chofu Bus 15 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.56㎡ -

Thông tin

tập thể カノーブルA 103

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 15 phút đi bộ 4 phút
Keio Line Chofu Bus 15 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.00㎡ -

Thông tin

tập thể カノーブルB 204

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 15 phút đi bộ 4 phút
Chuo Main Line Mitaka Bus 9 phút đi bộ 4 phút
Keio Line Chofu Bus 14 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (3,000 yen) 41,000 yen / - / - / - 1R / 17.63㎡ -

Thông tin

tập thể ルクール調布 202

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Nishi-Chofu đi bộ 5 phút
Keio Line Chofu đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2016 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.29㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンハイム 203

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Tamagawa đi bộ 4 phút
Keio Line Chofu đi bộ 15 phút
Keio Line Nishi-Chofu đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 13.60㎡ -

Thông tin

chung cư 野ヶ谷東マンション 101

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 15 phút đi bộ 2 phút
Chuo Main Line Mitaka Bus 15 phút đi bộ 2 phút
Keio Line Chofu Bus 11 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1999 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 85,000 yen (3,000 yen) 85,000 yen / 85,000 yen / - / - 2DK / 46.00㎡ -

Thông tin

chung cư コスモ調布多摩川

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Tamagawa đi bộ 3 phút
Keio Line Chofu đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (8,000 yen) 97,000 yen / 97,000 yen / - / - 2LDK / 57.16㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ調布

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 6 phút
Keio Line Fuda đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (5,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 23.49㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ調布

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 6 phút
Keio Line Fuda đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 120,000 yen (0 yen) 120,000 yen / 120,000 yen / - / - 2DK / 46.98㎡ -

Thông tin

tập thể アムール NOHZA 102

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Sakai đi bộ 22 phút
Keio Line Chofu Bus 15 phút đi bộ 8 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei Bus 6 phút đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2011 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) - / 33,000 yen / - / - 1K / 27.72㎡ -

Thông tin

tập thể 西原コーポ 201

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu Bus 10 phút đi bộ 4 phút
Chuo Main Line Kichijoji Bus 18 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1983 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,000 yen (2,000 yen) 79,000 yen / - / - / - 1LDK / 32.58㎡ -

Thông tin

chung cư スタウト調布 101

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 18 phút
Keio Sagamihara Line Keio Tamagawa đi bộ 12 phút
Keio Line Nishi-Chofu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 87,000 yen (3,000 yen) 87,000 yen / - / - / - 2DK / 46.98㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (1,000 yen) 46,000 yen / 46,000 yen / - / - 1K / 19.85㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (1,000 yen) 47,000 yen / 47,000 yen / - / - 1K / 19.85㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (1,000 yen) 49,000 yen / 49,000 yen / - / - 1K / 19.85㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル・ハイムⅠ102

Địa chỉ Tokyo Chofushi Kojimacho
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1R / 11.53㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル・ハイムⅠ201

Địa chỉ Tokyo Chofushi Kojimacho
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1R / 11.53㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル・ハイムⅠ202

Địa chỉ Tokyo Chofushi Kojimacho
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1R / 11.53㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル・ハイムⅠ301

Địa chỉ Tokyo Chofushi Kojimacho
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1R / 11.53㎡ -

Thông tin

chung cư シャトル・ハイムⅠ302

Địa chỉ Tokyo Chofushi Kojimacho
Giao thông Keio Line Chofu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1R / 11.53㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Chofu

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống