Fuchu・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư カーサ・アベニューII

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu đi bộ 7 phút
Nambu Line Fuchu-Hommachi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.70㎡ -

Thông tin

chung cư カーサ・アベニューII

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu đi bộ 7 phút
Nambu Line Fuchu-Hommachi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.70㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネス 302

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Bubaigawara đi bộ 7 phút
Keio Line Fuchu đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 21.03㎡ -

Thông tin

chung cư クレドール府中 203

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Bubaigawara đi bộ 8 phút
Keio Line Fuchu đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.28㎡ -

Thông tin

chung cư 菱和パレス府中駅前 404

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1999 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 69,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.10㎡ -

Thông tin

chung cư LS府中シティタワー

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2003 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
20 179,000 yen (9,000 yen) 179,000 yen / 179,000 yen / - / - 3LDK / 70.82㎡ -

Thông tin

chung cư 葵ハイツ 103

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Bubaigawara đi bộ 5 phút
Nambu Line Bubaigawara đi bộ 5 phút
Keio Line Fuchu đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.82㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (2,000 yen) 59,000 yen / 59,000 yen / - / - 2DK / 38.09㎡ -

Thông tin

nhà riêng 府中戸建 101

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1977 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 158,000 yen (0 yen) 158,000 yen / 158,000 yen / - / - 3LDK / 71.58㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Fuchu

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống