Fuchu・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 19
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể エンジェルハイツ30番館 105

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 7 phút
Nambu Line Fuchu-Hommachi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エンジェルハイツ30番館 103

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 7 phút
Nambu Line Fuchu-Hommachi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 15.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エポリアム府中 306

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 3 phút
Keio Line Higashi-Fuchu 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 14.50㎡ -

Thông tin

chung cư エポリアム府中 204

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 3 phút
Keio Line Higashi-Fuchu 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.25㎡ -

Thông tin

chung cư エポリアム府中 206

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 3 phút
Keio Line Higashi-Fuchu 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 14.50㎡ -

Thông tin

chung cư ステーションビューロアール府中 605

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 80,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 23.37㎡ -

Thông tin

tập thể トレゾール 206号室

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 14 phút
Musashino Line Kita-Fuchu 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư レオドール府中 106

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 8 phút
Keio Line Fuchu-Keiba-Keimon-Kae 徒歩 5 phút
Keio Line Higashi-Fuchu 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 79,000 yen (5,000 yen) 79,000 yen / - / - / - 2DK / 46.44㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ府中駅前

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2013 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 158,000 yen (10,000 yen) 158,000 yen / 158,000 yen / - / - 2LDK / 55.74㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション府中桜通り

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (7,000 yen) 45,000 yen / - / - / - 1K / 17.28㎡ -

Thông tin

chung cư 葵ハイツ 201

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Bubaigawara 徒歩 5 phút
Nambu Line Bubaigawara 徒歩 5 phút
Keio Line Fuchu 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 23.43㎡ -

Thông tin

tập thể monument TATUMI 103

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 12 phút
Musashino Line Kita-Fuchu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2010 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (1,000 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 1LDK / 36.27㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイヒルド 102

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 21 phút
Chuo Main Line Musashi-Koganei 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (0 yen) 72,000 yen / 72,000 yen / - / - 1LDK / 32.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイヒルド 201

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 21 phút
Chuo Main Line Musashi-Koganei 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (0 yen) 73,000 yen / 73,000 yen / - / - 1LDK / 32.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイヒルド 302

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 21 phút
Chuo Main Line Musashi-Koganei 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 74,000 yen (0 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1LDK / 32.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイヒルド 301

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 21 phút
Chuo Main Line Musashi-Koganei 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 74,000 yen (0 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1LDK / 32.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ロイヤル栄町 105号室

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Musashino Line Kita-Fuchu 徒歩 12 phút
Keio Line Fuchu 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (3,000 yen) 3 tháng / - / - / - 2DK / 47.20㎡ -

Thông tin

chung cư ブルーコーポ愛203

Địa chỉ Tokyo Fuchushi Katamachi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1980 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 22.20㎡ -

Thông tin

chung cư ブルーコーポ愛

Địa chỉ Tokyo Fuchushi Katamachi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 8 phút
Nambu Line Bubaigawara 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1980 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 22.20㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Fuchu

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống