Fuchu-Keiba-Keimon-Kae・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 3
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ウィル東府中1 101

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Higashi-Fuchu đi bộ 5 phút
Keio Line Tamareien đi bộ 15 phút
Keio Line Fuchu-Keiba-Keimon-Kae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (2,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 12.87㎡ -

Thông tin

tập thể ウィル東府中1 201

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Higashi-Fuchu đi bộ 5 phút
Keio Line Tamareien đi bộ 15 phút
Keio Line Fuchu-Keiba-Keimon-Kae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 12.87㎡ -

Thông tin

tập thể ウィル東府中2 203

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Higashi-Fuchu đi bộ 5 phút
Seibu Tamagawa Line Shiraitodai đi bộ 20 phút
Keio Line Fuchu-Keiba-Keimon-Kae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 42,000 yen / - / - / - 1R / 16.60㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Fuchu-Keiba-Keimon-Kae

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống