Fuchu-Keiba-Keimon-Kae・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 4
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ウィル東府中1 103

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Higashi-Fuchu 徒歩 5 phút
Keio Line Tamareien 徒歩 15 phút
Keio Line Fuchu-Keiba-Keimon-Kae 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (0 yen) 38,000 yen / - / - / - 1R / 13.07㎡ -

Thông tin

tập thể ウィル東府中1 204

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Higashi-Fuchu 徒歩 5 phút
Keio Line Tamareien 徒歩 15 phút
Keio Line Fuchu-Keiba-Keimon-Kae 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (0 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 14.17㎡ -

Thông tin

chung cư カーサ・エム 204

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 10 phút
Keio Line Fuchu-Keiba-Keimon-Kae 徒歩 1 phút
Nambu Line Fuchu-Hommachi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1987 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (0 yen) 44,000 yen / - / - / - 1K / 18.70㎡ -

Thông tin

chung cư カーサ・エム 103

Địa chỉ Tokyo Fuchushi
Giao thông Keio Line Fuchu 徒歩 10 phút
Keio Line Fuchu-Keiba-Keimon-Kae 徒歩 1 phút
Nambu Line Fuchu-Hommachi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1987 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (0 yen) 45,000 yen / - / - / - 1DK / 21.88㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Fuchu-Keiba-Keimon-Kae

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống