Funabashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 16
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư シャン・ロジュマン 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 12 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1R / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư シャン・ロジュマン 104

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 12 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1R / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể ピュアハウス宮本 201

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Keisei Main Line Daijingu-Shita đi bộ 7 phút
Sobu Line Funabashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể ピュアハウス宮本 203

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Keisei Main Line Daijingu-Shita đi bộ 7 phút
Sobu Line Funabashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

chung cư プエルト船橋

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Funabashi đi bộ 13 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 19.56㎡ -

Thông tin

chung cư プエルト船橋

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Funabashi đi bộ 13 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 19.56㎡ -

Thông tin

chung cư スカイタワーエグゼ

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Funabashi đi bộ 8 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 150,000 yen (0 yen) 150,000 yen / 150,000 yen / - / - 2LDK / 59.04㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋第7

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 14 phút
Keisei Main Line Daijingu-Shita đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 2K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋第7

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 14 phút
Keisei Main Line Daijingu-Shita đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1DK / 26.53㎡ -

Thông tin

tập thể カーサアルテミス 103

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Higashi-Funabashi đi bộ 12 phút
Sobu Line Funabashi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư クリスタルメゾンM’s202

Địa chỉ Chiba Funabashishi Kaijin
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 14 phút
Keisei Main Line Kaijin đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 34.08㎡ -

Thông tin

chung cư ラシーネ船橋 202号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Funabashi đi bộ 4 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2017 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 123,000 yen (3,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 56.56㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Funabashi

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống