Hachiman-Yama・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể クライネスハイム 102

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 8 phút
Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.22㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール千歳台Ⅱ 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 19 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 6 phút đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Soshigaya-Okura đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (3,000 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 1LDK / 38.31㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク上北沢 901

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 9 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 10 phút
Keio Inokashira Line Takaido đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 74,000 yen (8,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 20.33㎡ -

Thông tin

tập thể ヴェルデ高井戸 A202

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Inokashira Line Takaido đi bộ 10 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 12 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (2,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 2DK / 39.00㎡ -

Thông tin

chung cư セードルタワー烏山 503

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 3 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 11 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2002 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 75,000 yen (4,000 yen) 75,000 yen / - / - / - 1K / 19.67㎡ -

Thông tin

chung cư 第1八幡山マンション

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1970 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 100,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 34.00㎡ -

Thông tin

tập thể アーバン芦花公園 207

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 4 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 10 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 11.15㎡ -

Thông tin

tập thể アーバン芦花公園 105

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 4 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 10 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 11.15㎡ -

Thông tin

chung cư エリーゼ芦花公園 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 12.15㎡ -

Thông tin

chung cư エリーゼ芦花公園 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 12.15㎡ -

Thông tin

chung cư エリーゼ芦花公園 206

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 9.45㎡ -

Thông tin

chung cư レジオン芦花公園 103

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 12.15㎡ -

Thông tin

chung cư レジオン芦花公園 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 12.15㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Hachiman-Yama

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống