Hachiman-Yama・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 11
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư サンテミリオン芦花公園 207

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 6 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1999 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 98,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 33.94㎡ -

Thông tin

chung cư プレールアパートメント芦花公園 203

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 3 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 21.52㎡ -

Thông tin

tập thể フラット八幡山 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 7 phút
Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1K / 17.57㎡ -

Thông tin

chung cư ダイワコーポ 301

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 5 phút
Tokyu Setagaya Line Shimo-Takaido đi bộ 32 phút
Keio Inokashira Line Takaido đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1962 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (3,000 yen) - / 67,000 yen / - / - 1R / 23.90㎡ -

Thông tin

tập thể ライフピアウェイブ上高井戸 202

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 9 phút
Keio Inokashira Line Takaido đi bộ 14 phút
Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể オヴュレンス烏山 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 5 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) 55,000 yen / - / - / - 1K / 15.79㎡ -

Thông tin

tập thể オヴュレンス烏山 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 5 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) 55,000 yen / - / - / - 1K / 15.79㎡ -

Thông tin

chung cư グランドコート八幡山 304号

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 17.50㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク上北沢 204

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 9 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 10 phút
Keio Inokashira Line Takaido đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (8,000 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 1K / 20.40㎡ -

Thông tin

tập thể オリーブハイム 103

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 6 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK / 22.72㎡ -

Thông tin

chung cư フローラル千歳台 204

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 17 phút
Odakyu Odawara Line Chitose-Funabashi đi bộ 23 phút
Odakyu Odawara Line Chitose-Funabashi Bus 2 phút đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (6,000 yen) 64,000 yen / - / - / - 1K / 20.65㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Hachiman-Yama

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống