Hatagaya・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư オーラム 402

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Yoyogi-Uehara 徒歩 11 phút
Keio Line Sasazuka 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 175,000 yen (5,000 yen) 175,000 yen / 175,000 yen / - / - 2DK / 50.40㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンヴェール幡ヶ谷 204

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 5 phút
Keio Line Hatsudai 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 169,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 46.59㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フレアドーム代々木 106

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai 徒歩 7 phút
Keio Line Hatagaya 徒歩 10 phút
Odakyu Odawara Line Sangubashi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (4,000 yen) 78,000 yen / 78,000 yen / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư フレアドーム代々木 209

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai 徒歩 7 phút
Keio Line Hatagaya 徒歩 10 phút
Odakyu Odawara Line Sangubashi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 96,000 yen (4,000 yen) 96,000 yen / 96,000 yen / - / - 1K / 25.01㎡ -

Thông tin

chung cư フレアドーム代々木 109

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai 徒歩 7 phút
Keio Line Hatagaya 徒歩 10 phút
Odakyu Odawara Line Sangubashi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 91,000 yen (4,000 yen) 91,000 yen / 91,000 yen / - / - 2K / 25.01㎡ -

Thông tin

chung cư リルシア 104

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 10 phút
Keio Line Sasazuka 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2015 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 167,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1layout_type_35 / 80.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư リルシア 104

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 10 phút
Keio Line Sasazuka 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2015 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 167,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 80.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート幡ヶ谷 203

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 12 phút
Keio Line Sasazuka 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.57㎡ -

Thông tin

tập thể FUJISTA幡ヶ谷Ⅲ 102号室

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 8 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 13 phút
Marunouchi Honan Line Nakano-shinbashi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.32㎡ -

Thông tin

tập thể FUJISTA幡ヶ谷Ⅱ 301号室

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 8 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 13 phút
Marunouchi Honan Line Nakano-shinbashi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.32㎡ -

Thông tin

chung cư プレジール南台 303

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku Minamidai
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 12 phút
Marunouchi Honan Line Nakano-shinbashi 徒歩 12 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.40㎡ -

Thông tin

tập thể FUJISTA幡ヶ谷Ⅲ 201号室

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 8 phút
Marunouchi Honan Line Nakano-shinbashi 徒歩 13 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.32㎡ -

Thông tin

tập thể FUJISTA幡ヶ谷Ⅱ 102号室

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 8 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 13 phút
Marunouchi Honan Line Nakano-shinbashi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.32㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Hatagaya

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống