Hatsudai・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 渋谷本町二ビル 303

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai 徒歩 5 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1966 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (2,000 yen) 47,000 yen / - / - / - 1K / 19.10㎡ -

Thông tin

chung cư 田澤BL西新宿 0402

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 3 phút
Keio Line Hatsudai 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2012 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 144,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 45.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアセット西新宿 206

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 3 phút
Keio Line Hatsudai 徒歩 12 phút
Marunouchi Line Nishi-Shinjuku 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 111,000 yen (0 yen) 111,000 yen / 111,000 yen / - / - 1K / 28.20㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン初台

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai 徒歩 9 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1994 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 154,000 yen (6,000 yen) 154,000 yen / 154,000 yen / - / - 1LDK / 41.39㎡ -

Thông tin

chung cư 陽輪台西新宿

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1984 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 74,000 yen (0 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1R / 23.51㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス渋谷本町 07

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 11 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 13 phút
Keio Line Hatsudai 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2015 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 84,000 yen (0 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1R / 19.34㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス渋谷本町 08

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 11 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 13 phút
Keio Line Hatsudai 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2015 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 85,000 yen (0 yen) 85,000 yen / 85,000 yen / - / - 1R / 24.44㎡ -

Thông tin

chung cư ロイヤルパレス初台 0703

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya 徒歩 4 phút
Keio Line Hatsudai 徒歩 8 phút
Odakyu Odawara Line Sangubashi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 73,000 yen (0 yen) - / - / 146,000 yen / 146,000 yen 1K / 26.07㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス西新宿W 202

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai 徒歩 5 phút
Toei Oedo Line Tochomae 徒歩 10 phút
Yamanote Line Shinjuku 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 89,000 yen (0 yen) 89,000 yen / 89,000 yen / - / - 1R / 15.50㎡ -

Thông tin

tập thể TRマンション渋谷初台 102

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2016 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.92㎡ -

Thông tin

chung cư グランバリュー渋谷本町 301

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 7 phút
Marunouchi Honan Line Nakano-shinbashi 徒歩 12 phút
Keio Line Hatsudai 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1972 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (0 yen) 64,000 yen / - / - / - 1R / 14.18㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク渋谷初台 602

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai 徒歩 4 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 14 phút
Yamanote Line Shinjuku 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2012 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 91,000 yen (0 yen) 91,000 yen / 91,000 yen / - / - 1K / 20.94㎡ -

Thông tin

tập thể ドミール・ウタ 202

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai 徒歩 8 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (0 yen) 53,000 yen / 53,000 yen / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư トップルーム新宿公園第2

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome 徒歩 5 phút
Keio Line Hatsudai 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 60,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 15.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Hatsudai

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống