Higashi-Ikebukuro Ionchome・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư コンシェリア池袋 MASTER’S VILLA 303

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yamanote Line Ikebukuro đi bộ 4 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2016 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 92,500 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 23.79㎡ -

Thông tin

chung cư タイガースビル 407

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yamanote Line Ikebukuro đi bộ 3 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1980 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 95,150 yen (9,350 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 28.80㎡ -

Thông tin

chung cư アーバイル池袋EAST

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 1 phút
Yamanote Line Ikebukuro đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 85,000 yen (5,000 yen) 85,000 yen / 85,000 yen / - / - 1K / 25.08㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート池袋第2 1201

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 1 phút
Toei Arakawa Line Higashi-Ikebukuro Ionchome đi bộ 1 phút
Fukutoshin Line Ikebukuro đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 64,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 24.45㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート池袋第2 1104

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 2 phút
Toei Arakawa Line Mukohara đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 68,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yamanote Line Ikebukuro đi bộ 11 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 13 phút
Yamanote Line Otsuka đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1974 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (0 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 1R / 25.65㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート池袋第2 602

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 2 phút
Toei Arakawa Line Mukohara đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 66,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.38㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Zoshigaya đi bộ 2 phút
Yamanote Line Mejiro đi bộ 12 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1981 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 107,000 yen (3,000 yen) 107,000 yen / 107,000 yen / - / - 1LDK / 32.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Zoshigaya đi bộ 2 phút
Yamanote Line Mejiro đi bộ 12 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1981 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 107,000 yen (3,000 yen) 107,000 yen / 107,000 yen / - / - 1LDK / 32.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Zoshigaya đi bộ 2 phút
Yamanote Line Mejiro đi bộ 12 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1981 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 107,000 yen (3,000 yen) 107,000 yen / 107,000 yen / - / - 1LDK / 32.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Zoshigaya đi bộ 2 phút
Yamanote Line Mejiro đi bộ 12 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1981 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 107,000 yen (3,000 yen) 107,000 yen / 107,000 yen / - / - 1LDK / 32.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Zoshigaya đi bộ 2 phút
Yamanote Line Mejiro đi bộ 12 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1981 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 117,000 yen (3,000 yen) 117,000 yen / 117,000 yen / - / - 1LDK / 35.70㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Zoshigaya đi bộ 2 phút
Yamanote Line Mejiro đi bộ 12 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1981 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 117,000 yen (3,000 yen) 117,000 yen / 117,000 yen / - / - 1LDK / 35.70㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Zoshigaya đi bộ 2 phút
Yamanote Line Mejiro đi bộ 12 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1981 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 117,000 yen (3,000 yen) 117,000 yen / 117,000 yen / - / - 1LDK / 35.70㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Zoshigaya đi bộ 2 phút
Yamanote Line Mejiro đi bộ 12 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1981 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 117,000 yen (3,000 yen) 117,000 yen / 117,000 yen / - / - 1LDK / 35.70㎡ -

Thông tin

chung cư パレドール池袋 1005

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yamanote Line Ikebukuro đi bộ 7 phút
Yamanote Line Otsuka đi bộ 15 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1984 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 65,000 yen (5,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 22.99㎡ -

Thông tin

chung cư プレール東池袋 903

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yamanote Line Otsuka đi bộ 7 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 9 phút
Yamanote Line Ikebukuro đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2000 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 71,500 yen (8,000 yen) 71,500 yen / 71,500 yen / - / - 1K / 20.53㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yamanote Line Otsuka đi bộ 3 phút
Marunouchi Line Shin-Otsuka đi bộ 12 phút
Yurakucho Line Higashi-Ikebukuro đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1983 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 69,000 yen (17,500 yen) 69,000 yen / 69,000 yen / - / - 1R / 23.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Higashi-Ikebukuro Ionchome

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống