Higashi-Nakano・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 28
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể MAISON SHOWA 201

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Tozai Line Ochiai đi bộ 2 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 84,000 yen (4,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1R / 21.36㎡ -

Thông tin

chung cư エヴェナール東中野 701

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 5 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 75,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 19.47㎡ -

Thông tin

chung cư ステージ中野坂上 203

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Marunouchi Line Nakano-Sakaue đi bộ 3 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,500 yen (5,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.57㎡ -

Thông tin

chung cư ローレルコート中野高根町

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 9 phút
Marunouchi Line Nakano-Sakaue đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 248,000 yen (0 yen) 248,000 yen / 248,000 yen / - / - 2LDK / 73.23㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート新宿第5 403

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 6 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,500 yen (8,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.47㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Nakano-Sakaue đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Nakano-Sakaue đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Nakano-Sakaue đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Nakano-Sakaue đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Nakano-Sakaue đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Nakano-Sakaue đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 12 phút
Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 13 phút
Marunouchi Line Shin-Nakano đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) 58,000 yen / - / - / - 1K / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 12 phút
Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 13 phút
Marunouchi Line Shin-Nakano đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) 58,000 yen / - / - / - 1K / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 12 phút
Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 13 phút
Marunouchi Line Shin-Nakano đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) 58,000 yen / - / - / - 1K / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 12 phút
Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 13 phút
Marunouchi Line Shin-Nakano đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) 58,000 yen / - / - / - 1K / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 12 phút
Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 13 phút
Marunouchi Line Shin-Nakano đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) 58,000 yen / - / - / - 1K / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 12 phút
Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 13 phút
Marunouchi Line Shin-Nakano đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) 58,000 yen / - / - / - 1K / 14.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 8 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 12 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1972 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 99,000 yen (0 yen) 99,000 yen / - / - / - 2DK / 28.87㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 8 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 12 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1972 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 99,000 yen (0 yen) 99,000 yen / - / - / - 2DK / 28.87㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 8 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 12 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1972 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 99,000 yen (0 yen) 99,000 yen / - / - / - 2DK / 28.87㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 9 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 14 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 9 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 14 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 9 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 14 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 9 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 14 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 9 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 14 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 9 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 14 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư POMONA-603号室

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 7 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 10 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2007 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 147,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 39.78㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク中野 203

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 11 phút
Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 15 phút
Tozai Line Nakano đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 145,000 yen (10,000 yen) 72,500 yen / 72,500 yen / - / - 1DK / 40.59㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Higashi-Nakano

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống