Hiratsuka・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 28
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư サンピア平塚 408

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 4 phút
Tokaido Line Oiso 徒歩 45 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンピア平塚 307

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 4 phút
Tokaido Line Oiso 徒歩 45 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 43,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 30.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンピア平塚 405

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 4 phút
Tokaido Line Oiso 徒歩 45 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 49,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 27.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンピア平塚 207

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 4 phút
Tokaido Line Oiso 徒歩 45 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 30.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ソレイユ松風 207

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 55.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ソレイユ松風 504

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 81,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 55.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ソレイユ松風 405

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 80,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 55.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズヴィアーレ湘南松風

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 120,000 yen (0 yen) 120,000 yen / 120,000 yen / - / - 2SLDK / 64.41㎡ -

Thông tin

chung cư ハイホーム湘南平塚

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2006 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 138,000 yen (7,000 yen) 276,000 yen / 138,000 yen / - / - 3LDK / 70.08㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション平塚見附町

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 78,000 yen (5,000 yen) 78,000 yen / - / - / - 2DK / 46.62㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション平塚宝町

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1993 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 54,000 yen (6,000 yen) 54,000 yen / - / - / - 1DK / 30.01㎡ -

Thông tin

chung cư グラン・クロワージュ平塚八重咲

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2000 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 145,000 yen (0 yen) 290,000 yen / 145,000 yen / - / - 3LDK / 75.32㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0302

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (8,000 yen) - / - / 54,000 yen / 54,000 yen 1K / 22.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0302

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンヴィアーレ湘南 205

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 12 phút 徒歩 2 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka Bus 12 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンヴィアーレ湘南 101

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 12 phút 徒歩 2 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka Bus 12 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンヴィアーレ湘南 108

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 12 phút 徒歩 2 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka Bus 12 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラークⅠ 202号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 17 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2015 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 83,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK / 71.81㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツトーワ 101号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.50㎡ -

Thông tin

tập thể ラッキーハイツ 202号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 5 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 32.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第2イーグルコーポ 103号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 7 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể 第2イーグルコーポ 201号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 7 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 21,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể 第2イーグルコーポ 202号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 7 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 21,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể 第2イーグルコーポ 203号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 7 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 21,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツトーワ 202号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.50㎡ -

Thông tin

tập thể レジデンス平塚 104号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 22,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể ケイハイツ 203号室

Địa chỉ Kanagawa Nakagun Oisomachi
Giao thông Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka 徒歩 18 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Oiso 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 50.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アクセス中里 206号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 6 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Hiratsuka

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống