Hiratsuka・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 27
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 藤和平塚代官町コープ 504

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 8 phút
Tokaido Line Chigasaki đi bộ 63 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 79,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 52.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 藤和平塚代官町コープ 105

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 8 phút
Tokaido Line Chigasaki đi bộ 63 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK / 55.14㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンピア平塚 206

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 4 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 45 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 27.36㎡ -

Thông tin

chung cư サンピア平塚 408

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 4 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 45 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.24㎡ -

Thông tin

chung cư 藤和シティコープ平塚 103

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 95,000 yen (15,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 63.10㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション平塚明石町

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (0 yen) 37,000 yen / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ平塚見附町

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1998 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 108,000 yen (7,000 yen) 108,000 yen / 108,000 yen / - / - 3LDK / 70.09㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ平塚第2

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (0 yen) 40,000 yen / - / - / - 1K / 18.15㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション平塚宝町

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1993 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 48,000 yen (7,000 yen) 48,000 yen / - / - / - 1K / 17.60㎡ -

Thông tin

chung cư プライムスクエアー湘南平塚

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 105,000 yen (15,000 yen) 105,000 yen / 105,000 yen / - / - 2LDK / 56.74㎡ -

Thông tin

tập thể ケイハイツ 203号室

Địa chỉ Kanagawa Nakagun Oisomachi
Giao thông Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka đi bộ 18 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Oiso đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 50.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第2イーグルコーポ 202号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 7 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 21,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể 第2イーグルコーポ 203号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 7 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 21,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể アクセス中里 206号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

tập thể アクセス中里 201号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

tập thể アクセス中里 202号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツトーワ 101号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.50㎡ -

Thông tin

tập thể レジデンス平塚 206号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể レジデンス平塚 105号室

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 22,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンヴィアーレ湘南 101

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka Bus 12 phút đi bộ 2 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka Bus 12 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0501

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 58,000 yen (8,000 yen) - / - / 58,000 yen / 58,000 yen 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0501

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 63,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư コパーズアプト平塚 0306

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Oiso đi bộ 59 phút
Tokaido Line Chigasaki đi bộ 67 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.43㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ平塚宝町607

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.66㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Hiratsuka

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống