Kami-Kitazawa・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ライフピア司 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 4 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1985 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 11.00㎡ -

Thông tin

tập thể フラット八幡山 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 7 phút
Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1K / 17.57㎡ -

Thông tin

chung cư グリシーナ上北沢 0202

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 3 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (12,000 yen) - / - / 90,000 yen / 90,000 yen 1K / 25.35㎡ -

Thông tin

chung cư グリシーナ上北沢 0202

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 3 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 95,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.35㎡ -

Thông tin

chung cư グリシーナ上北沢 0408

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 3 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 92,000 yen (12,000 yen) - / - / 92,000 yen / 92,000 yen 1K / 25.59㎡ -

Thông tin

chung cư グリシーナ上北沢 0408

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 3 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 97,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.59㎡ -

Thông tin

chung cư レスポワール世田谷上北沢III

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 69,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 16.01㎡ -

Thông tin

chung cư レスポワール世田谷上北沢I

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 16.06㎡ -

Thông tin

chung cư マンション上北沢

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1974 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 133,000 yen (5,000 yen) 133,000 yen / - / - / - 3DK / 53.46㎡ -

Thông tin

chung cư パレ・ソレイユ上北沢

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 185,000 yen (10,000 yen) 185,000 yen / 185,000 yen / - / - 2SLDK / 70.77㎡ -

Thông tin

tập thể ライフピアウェイブ上高井戸 202

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 9 phút
Keio Inokashira Line Takaido đi bộ 14 phút
Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク上北沢 204

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 9 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 10 phút
Keio Inokashira Line Takaido đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (8,000 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 1K / 20.40㎡ -

Thông tin

tập thể ESPACE-T桜上水 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 9 phút
Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2010 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 83,000 yen (4,000 yen) 83,000 yen / 83,000 yen / - / - 2K / 21.90㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kami-Kitazawa

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống