Kamonomiya・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 5
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムール ル・レーベ 101

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi
Giao thông Tokaido Line Kamonomiya đi bộ 27 phút
Gotenba Line Shimosoga đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.29㎡ -

Thông tin

chung cư will 鴨宮b 0105

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi
Giao thông Tokaido Line Kamonomiya đi bộ 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Kamonomiya đi bộ 10 phút
Tokaido Line Odawara đi bộ 47 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 61.43㎡ -

Thông tin

tập thể アムール K・ヤマムロ 103

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi
Giao thông Tokaido Line Kozu Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Tokaido Line Kamonomiya đi bộ 20 phút
Izuhakone Railway Daiyuzan Line Midoricho đi bộ 45 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アムール元 102

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi
Giao thông Tokaido Line Kamonomiya đi bộ 10 phút
Tokaido Line Odawara Bus 18 phút đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2005 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムール元 104

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi
Giao thông Tokaido Line Kamonomiya đi bộ 10 phút
Tokaido Line Odawara Bus 18 phút đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2005 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kamonomiya

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống