Kashiwa・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 41
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể スカイビレッジ 203

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Imayakamicho
Giao thông Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Shin-Kashiwa 徒歩 15 phút
Joban Line Kashiwa 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 56.70㎡ -

Thông tin

chung cư 第二田口ビル 301

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Matsubacho
Giao thông Tsukuba Express Kashiwanoha Campus 徒歩 17 phút
Joban Line Kashiwa Bus 9 phút 徒歩 4 phút
Joban Kanko Line Kashiwa Bus 10 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 3DK / 56.70㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 豊四季Ⅱ 107

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Toyoshiki
Giao thông Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 19 phút
Tobu Noda Line Toyoshiki 徒歩 24 phút
Joban Line Kashiwa 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư ロイヤルハウス 206

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロイヤルハウス 105

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロイヤルハウス 104

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロイヤルパレス 104

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (3,000 yen) 80,000 yen / 40,000 yen / - / - 1R / 37.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルネス・フィエスタ 606

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 69,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 33.24㎡ -

Thông tin

chung cư ルネス・フィエスタ 703

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 71,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 36.13㎡ -

Thông tin

chung cư ルネス・フィエスタ 306

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 33.24㎡ -

Thông tin

tập thể ガーデニア柏Ⅱ 205

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa Bus 3 phút 徒歩 13 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể フローラル花梨Ⅱ 203号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.00㎡ -

Thông tin

tập thể フローラル花梨Ⅱ 102号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 23,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.00㎡ -

Thông tin

tập thể フローラル花梨 102号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 23,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21 204号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.49㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21 207号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.49㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21 210号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.45㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21 212号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.45㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21 217号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.45㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21 218号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.45㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21 404号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.49㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21 418号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 45,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.45㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21 401号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 50,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.49㎡ -

Thông tin

tập thể シンセイ1号棟 203号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông
Joban Line Kashiwa 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シンセイ1号棟 204号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông
Joban Line Kashiwa 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シンセイ2号棟 204号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông
Joban Line Kashiwa 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シンセイ2号棟 104号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông
Joban Line Kashiwa 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズタワー柏

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 136,000 yen (0 yen) 136,000 yen / 136,000 yen / - / - 1LDK / 40.05㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズタワー柏

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 164,000 yen (0 yen) 164,000 yen / 164,000 yen / - / - 2LDK / 55.26㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション柏第2

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 12 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 88,000 yen (0 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 3LDK / 63.48㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kashiwa

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống