Kinshicho・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 76
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể プレール スカイツリー 101

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 7 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 10 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 87,000 yen (0 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 20.01㎡ -

Thông tin

tập thể プレール スカイツリー 201

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 7 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 10 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 87,000 yen (0 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 20.01㎡ -

Thông tin

tập thể プレール スカイツリー 202

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 7 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 10 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 87,000 yen (0 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 20.01㎡ -

Thông tin

tập thể プレール スカイツリー 301

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 7 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 10 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 87,000 yen (0 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 20.01㎡ -

Thông tin

tập thể プレール スカイツリー 302

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 7 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 10 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 87,000 yen (0 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 20.01㎡ -

Thông tin

tập thể プレール スカイツリー 401

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 7 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 10 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 87,000 yen (0 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 20.01㎡ -

Thông tin

tập thể プレール スカイツリー 402

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 7 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 10 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 87,000 yen (0 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 20.01㎡ -

Thông tin

tập thể プレール スカイツリー 501

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 7 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 10 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 87,000 yen (0 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 20.01㎡ -

Thông tin

tập thể プレール スカイツリー 502

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 7 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 10 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 87,000 yen (0 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 20.01㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク錦糸町Ⅲ 902

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Line Kinshicho đi bộ 7 phút
Hanzomon Line Kinshicho đi bộ 7 phút
Toei Asakusa Line Oshiage đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2015 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 88,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.44㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 201

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 97,000 yen (10,000 yen) - / 97,000 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 1001

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 109,000 yen (10,000 yen) - / 109,000 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 402

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 106,000 yen (10,000 yen) - / 106,000 yen / - / - 1K / 26.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 602

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 99,000 yen (10,000 yen) - / 98,000 yen / - / - 1K / 26.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 802

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 100,000 yen (10,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1K / 26.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 1002

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 101,000 yen (10,000 yen) - / 101,000 yen / - / - 1K / 26.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 403

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 98,000 yen (10,000 yen) - / 106,000 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 603

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 99,000 yen (10,000 yen) - / 98,000 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 803

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 100,000 yen (10,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 202

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 97,000 yen (10,000 yen) - / 97,000 yen / - / - 1K / 26.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 701

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 99,500 yen (10,000 yen) - / 98,500 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 901

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 100,500 yen (10,000 yen) - / 100,500 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 502

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 98,500 yen (10,000 yen) - / 97,500 yen / - / - 1K / 26.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 702

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 99,500 yen (10,000 yen) - / 98,500 yen / - / - 1K / 26.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 902

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 100,500 yen (10,000 yen) - / 100,500 yen / - / - 1K / 26.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 1102

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 101,500 yen (10,000 yen) - / 101,500 yen / - / - 1K / 26.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 503

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 98,500 yen (10,000 yen) - / 97,500 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 703

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 107,500 yen (10,000 yen) - / 107,500 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 903

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 100,500 yen (10,000 yen) - / 100,500 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク住吉駅前 301

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Sumiyoshi đi bộ 1 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 97,500 yen (10,000 yen) - / 97,500 yen / - / - 1K / 26.75㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kinshicho

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống