Kinshicho・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 17
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư スターシップハイツ 502

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Line Kinshicho 徒歩 9 phút
Hanzomon Line Kinshicho 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 100,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 37.54㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク亀戸Ⅱ 603

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 6 phút
Toei Shinjuku Line Nishi-Ojima 徒歩 10 phút
Sobu Line Kinshicho 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 94,000 yen (0 yen) 94,000 yen / 94,000 yen / - / - 1K / 31.92㎡ -

Thông tin

chung cư hozenso(ホゼンソー) 0405

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Line Kinshicho 徒歩 10 phút
Toei Shinjuku Line Kikukawa 徒歩 7 phút
Hanzomon Line Sumiyoshi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2012 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 145,000 yen (0 yen) - / 145,000 yen / - / - 1LDK / 40.73㎡ -

Thông tin

chung cư 藤和シティコープ錦糸町2

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Line Kinshicho 徒歩 13 phút
Toei Asakusa Line Oshiage 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 150,000 yen (0 yen) 150,000 yen / 150,000 yen / - / - 2LDK / 55.55㎡ -

Thông tin

nhà riêng ネストメイツ 0201

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Toei Oedo Line Ryogoku 徒歩 10 phút
Toei Shinjuku Line Kikukawa 徒歩 10 phút
Sobu Line Kinshicho 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1984 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 265,000 yen (0 yen) 265,000 yen / 265,000 yen / - / - 3LDK / 98.66㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Line Kinshicho 徒歩 5 phút
Hanzomon Line Kinshicho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,500 yen (8,000 yen) 120,000 yen / - / - / - 1R / 18.88㎡ -

Thông tin

chung cư グラウンデュークス本所 0302

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Toei Asakusa Line Honjo-Azumabashi 徒歩 7 phút
Hanzomon Line Oshiage 徒歩 11 phút
Sobu Line Kinshicho 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2015 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 88,000 yen (0 yen) - / - / 176,000 yen / 176,000 yen 1K / 25.90㎡ -

Thông tin

chung cư グラウンデュークス本所 0302

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Toei Asakusa Line Honjo-Azumabashi 徒歩 7 phút
Hanzomon Line Oshiage 徒歩 11 phút
Sobu Line Kinshicho 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2015 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 98,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 25.90㎡ -

Thông tin

chung cư グラウンデュークス本所 0401

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Toei Asakusa Line Honjo-Azumabashi 徒歩 7 phút
Hanzomon Line Oshiage 徒歩 11 phút
Sobu Line Kinshicho 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2015 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 89,000 yen (0 yen) - / - / 178,000 yen / 178,000 yen 1K / 25.90㎡ -

Thông tin

chung cư グラウンデュークス本所 0401

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Toei Asakusa Line Honjo-Azumabashi 徒歩 7 phút
Hanzomon Line Oshiage 徒歩 11 phút
Sobu Line Kinshicho 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2015 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 99,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 25.90㎡ -

Thông tin

chung cư コーポレート船堀 902

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori 徒歩 15 phút
Sobu Line Shin-Koiwa Bus 13 phút 徒歩 1 phút
Sobu Line Kinshicho Bus 20 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 100,000 yen (0 yen) 50,000 yen / - / - / - 1LDK / 52.25㎡ -

Thông tin

chung cư コーポレート船堀 203

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori 徒歩 15 phút
Sobu Line Shin-Koiwa Bus 13 phút 徒歩 1 phút
Sobu Line Kinshicho Bus 20 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 108,000 yen (0 yen) 108,000 yen / - / - / - 2LDK / 59.00㎡ -

Thông tin

chung cư コーポレート船堀 603

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori 徒歩 15 phút
Sobu Line Shin-Koiwa Bus 13 phút 徒歩 1 phút
Sobu Line Kinshicho Bus 20 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 113,000 yen (0 yen) 113,000 yen / - / - / - 2LDK / 59.00㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク亀戸Ⅴ 503

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 9 phút
Tobu Kameido Line Kameido-Suijin 徒歩 6 phút
Hanzomon Line Kinshicho 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2013 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 76,000 yen (0 yen) 76,000 yen / 76,000 yen / - / - 1K / 20.39㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス錦糸町Ⅱ 201

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Main Line Kinshicho 徒歩 10 phút
Toei Oedo Line Ryogoku 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2017 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 87,800 yen (9,200 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.80㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス錦糸町Ⅱ 801

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Main Line Kinshicho 徒歩 10 phút
Toei Oedo Line Ryogoku 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2017 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 90,800 yen (9,200 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.80㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・ナリタ 201

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Line Kinshicho 徒歩 9 phút
Toei Shinjuku Line Kikukawa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (0 yen) 53,000 yen / 53,000 yen / - / - 1R / 18.10㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kinshicho

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống