Kita-Urawa・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムール 浦和元町 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 24 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) - / 31,500 yen / - / - 1K / 25.24㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 浦和元町 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 24 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) - / 31,000 yen / - / - 1K / 25.24㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 浦和元町 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 24 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) - / 31,000 yen / - / - 1K / 25.24㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 浦和元町 104

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 24 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) - / 31,500 yen / - / - 1K / 25.24㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 浦和元町 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 24 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (2,000 yen) - / 67,000 yen / - / - 1K / 31.60㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 浦和元町 202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 24 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (2,000 yen) - / 66,000 yen / - / - 1K / 31.60㎡ -

Thông tin

tập thể レオ浦和 107号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku
Giao thông Tohoku Line Urawa đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư 北浦和公園パークハウス STYLISH AIR

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2009 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 178,000 yen (10,000 yen) 356,000 yen / 178,000 yen / - / - 3LDK / 75.81㎡ -

Thông tin

tập thể エステートピア武笠 301号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa Bus 8 phút đi bộ 5 phút
Musashino Line Higashi-Urawa Bus 9 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1994 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 60.00㎡ -

Thông tin

tập thể イルヴィアーレ南与野 202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Saikyo Line Minami-Yono đi bộ 25 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa Bus 8 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể イルヴィアーレ南与野 205

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Saikyo Line Minami-Yono đi bộ 25 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa Bus 8 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể アムール la mere 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 21 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 34 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 2012 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 79,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 53.62㎡ -

Thông tin

tập thể ハウス オブ ロフティ 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa Bus 12 phút đi bộ 2 phút
Saikyo Line Minami-Yono đi bộ 35 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi đi bộ 36 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK / 33.12㎡ -

Thông tin

chung cư ソネット浦和 302

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 8 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 98,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 66.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kita-Urawa

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống