Kokuryo・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 武蔵ハイツⅠ 103

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Fuda đi bộ 4 phút
Keio Line Kokuryo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 82,000 yen (3,000 yen) 82,000 yen / - / - / - 2DK / 44.18㎡ -

Thông tin

chung cư 武蔵ハイツⅠ 205

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Fuda đi bộ 4 phút
Keio Line Kokuryo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (3,000 yen) 74,000 yen / - / - / - 2DK / 34.02㎡ -

Thông tin

chung cư グリーンテラス国領

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Kokuryo đi bộ 4 phút
Keio Line Shibasaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 19.70㎡ -

Thông tin

chung cư グリーンテラス国領

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Kokuryo đi bộ 4 phút
Keio Line Shibasaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 19.70㎡ -

Thông tin

tập thể ルーブル国領 202

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Shibasaki đi bộ 11 phút
Keio Line Kokuryo đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ピア国領 102

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Kokuryo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1985 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) 42,000 yen / - / - / - 1R / 13.77㎡ -

Thông tin

tập thể 国領アパートメント 201

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Kokuryo đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) 47,000 yen / - / - / - 1R / 15.88㎡ -

Thông tin

tập thể パークサイド国領 205

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Kokuryo đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) 45,000 yen / - / - / - 1R / 12.88㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイムメヌエット 203

Địa chỉ Tokyo Komaeshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Komae Bus 10 phút đi bộ 3 phút
Keio Line Kokuryo đi bộ 17 phút
Keio Line Shibasaki đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.25㎡ -

Thông tin

chung cư サントル野川 206

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Kokuryo đi bộ 5 phút
Keio Line Shibasaki đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 126,000 yen (11,000 yen) 126,000 yen / - / - / - 2LDK / 60.14㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンセリテ調布 103

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Kokuryo đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 26.94㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kokuryo

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống