Kokuryo・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Kokuryo 徒歩 4 phút
Keio Line Shibasaki 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 19.70㎡ -

Thông tin

tập thể ファミールハイツ 102

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Shibasaki 徒歩 9 phút
Keio Line Kokuryo 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (0 yen) 71,000 yen / - / - / - 2DK / 39.67㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンピア 103

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Shibasaki 徒歩 9 phút
Keio Line Kokuryo 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (0 yen) 41,000 yen / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンピア 106

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Shibasaki 徒歩 9 phút
Keio Line Kokuryo 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (0 yen) 43,000 yen / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể パークサイド国領 202

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Kokuryo 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (0 yen) 46,000 yen / - / - / - 1R / 12.88㎡ -

Thông tin

tập thể サンセリテ調布 202

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Kokuryo 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (0 yen) 76,000 yen / 76,000 yen / - / - 1K / 26.94㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kokuryo

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống