Konandai・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 29
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 12 phút
Tokaido Line Ofuna Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 8 phút đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (7,000 yen) 45,000 yen / - / - / - 1R / 20.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 12 phút
Tokaido Line Ofuna Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 8 phút đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (7,000 yen) 45,000 yen / - / - / - 1R / 20.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 12 phút
Tokaido Line Ofuna Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 8 phút đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (7,000 yen) 45,000 yen / - / - / - 1R / 20.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 12 phút
Tokaido Line Ofuna Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 8 phút đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (7,000 yen) 50,000 yen / - / - / - 1R / 22.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 14 phút đi bộ 2 phút
Tokaido Line Totsuka Bus 18 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1973 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) 106,000 yen / - / - / - 2K / 35.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 14 phút đi bộ 2 phút
Tokaido Line Totsuka Bus 18 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1973 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) 106,000 yen / - / - / - 2K / 35.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール 本郷台 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 9 phút
Negishi Line Hongodai đi bộ 9 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 34 phút
Năm xây dựng 2008 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,500 yen) - / 65,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể サニーヒル港南B棟 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 20 phút
Yokohama Blue Line Kami-Nagaya đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1993 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 41.24㎡ -

Thông tin

tập thể サニーヒル港南B棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 20 phút
Yokohama Blue Line Kami-Nagaya đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1993 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 41.24㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 2K / 35.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 2K / 35.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 2K / 35.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 5 phút đi bộ 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1994 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / - / - / - 2DK / 40.20㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 5 phút đi bộ 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1994 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / - / - / - 2DK / 40.20㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 5 phút đi bộ 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1994 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / - / - / - 2DK / 40.20㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 5 phút đi bộ 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1994 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / - / - / - 2DK / 40.20㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 5 phút đi bộ 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1994 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / - / - / - 2DK / 40.20㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 32 phút
Tokaido Line Ofuna đi bộ 37 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.17㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 13 phút đi bộ 2 phút
Keikyu Line Kami-Ooka Bus 26 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) 63,000 yen / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 13 phút đi bộ 2 phút
Keikyu Line Kami-Ooka Bus 26 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) 63,000 yen / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 13 phút đi bộ 2 phút
Keikyu Line Kami-Ooka Bus 26 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) 63,000 yen / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 13 phút đi bộ 2 phút
Keikyu Line Kami-Ooka Bus 26 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) 63,000 yen / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 13 phút đi bộ 2 phút
Keikyu Line Kami-Ooka Bus 26 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) 63,000 yen / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Tokaido Line Ofuna Bus 13 phút đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 15 phút đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (0 yen) 117,000 yen / - / - / - 2LDK / 69.55㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể スカイピア港南台 106

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 15 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 35 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,000 yen (2,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 13.77㎡ -

Thông tin

chung cư ケイエヌビル 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yokodai đi bộ 16 phút
Yokohama Blue Line Konanchuo đi bộ 32 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.75㎡ -

Thông tin

chung cư ケイエヌビル 405

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yokodai đi bộ 16 phút
Yokohama Blue Line Konanchuo đi bộ 32 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 37.40㎡ -

Thông tin

tập thể サニーヒル港南A棟 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 20 phút
Yokohama Blue Line Kami-Nagaya đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1993 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 40.45㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート横浜港南台 205

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (6,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 15.60㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Konandai

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống