Kotake-Mukaihara・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể グラード氷川台 105

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Hikawadai 徒歩 7 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai 徒歩 7 phút
Seibu Yurakucho Line Kotake-Mukaihara 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2017 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 10.33㎡ -

Thông tin

tập thể グラード氷川台 205

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Hikawadai 徒歩 7 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai 徒歩 7 phút
Seibu Yurakucho Line Kotake-Mukaihara 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2017 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 10.33㎡ -

Thông tin

chung cư クリオ小竹向原壱番館

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Yurakucho Line Kotake-Mukaihara 徒歩 13 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (0 yen) 57,000 yen / 57,000 yen / - / - 1K / 18.81㎡ -

Thông tin

chung cư レヂデンスネモト 203

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Yurakucho Line Kotake-Mukaihara 徒歩 2 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) 65,000 yen / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート小竹向原 404

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara 徒歩 7 phút
Tobu Tojo Line Tokiwadai 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2013 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 81,200 yen (8,800 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.27㎡ -

Thông tin

chung cư ソレイユ新桜台 0203

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai 徒歩 3 phút
Seibu Ikebukuro Line Ekoda 徒歩 8 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (10,000 yen) - / - / 63,000 yen / 63,000 yen 1K / 18.11㎡ -

Thông tin

chung cư ソレイユ新桜台 0203

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai 徒歩 3 phút
Seibu Ikebukuro Line Ekoda 徒歩 8 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.11㎡ -

Thông tin

chung cư セントラル リベルテ 209号室

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Yurakucho Line Kotake-Mukaihara 徒歩 8 phút
Yurakucho Line Senkawa 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.52㎡ -

Thông tin

chung cư セントラル リベルテ 202号室

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Yurakucho Line Kotake-Mukaihara 徒歩 8 phút
Yurakucho Line Senkawa 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.03㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kotake-Mukaihara

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống