Kotake-Mukaihara・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư プレール・ドゥーク中板橋 606

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Tobu Tojo Line Naka-Itabashi đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Oyama đi bộ 15 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2017 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 79,000 yen (8,000 yen) 79,000 yen / 79,000 yen / - / - 1K / 25.97㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク中板橋 902

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Tobu Tojo Line Naka-Itabashi đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Oyama đi bộ 15 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2017 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 80,000 yen (8,000 yen) 80,000 yen / 80,000 yen / - / - 1K / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư セントラル リベルテ

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 8 phút
Yurakucho Line Senkawa đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.03㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yurakucho Line Senkawa đi bộ 4 phút
Fukutoshin Line Kanamecho đi bộ 13 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 132,000 yen (6,000 yen) 132,000 yen / 132,000 yen / - / - 1LDK / 39.45㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yurakucho Line Senkawa đi bộ 4 phút
Fukutoshin Line Kanamecho đi bộ 13 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 131,000 yen (6,000 yen) 131,000 yen / 131,000 yen / - / - 1LDK / 36.24㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yurakucho Line Senkawa đi bộ 4 phút
Fukutoshin Line Kanamecho đi bộ 13 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 130,000 yen (6,000 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 1LDK / 35.64㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yurakucho Line Senkawa đi bộ 4 phút
Fukutoshin Line Kanamecho đi bộ 13 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 131,000 yen (6,000 yen) 131,000 yen / 131,000 yen / - / - 1LDK / 39.45㎡ -

Thông tin

tập thể グラード氷川台 203

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Fukutoshin Line Hikawadai đi bộ 7 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai đi bộ 7 phút
Seibu Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2017 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 10.13㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Ekoda đi bộ 7 phút
Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 8 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) 51,000 yen / 51,000 yen / - / - 1K / 15.75㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Ekoda đi bộ 7 phút
Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 8 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) 51,000 yen / 51,000 yen / - / - 1K / 15.75㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Ekoda đi bộ 5 phút
Toei Oedo Line Shin-Egota đi bộ 9 phút
Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) 63,000 yen / - / - / - 1R / 18.09㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート板橋参番館 101

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 4 phút
Seibu Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2009 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,900 yen (6,100 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Ekoda đi bộ 5 phút
Toei Oedo Line Shin-Egota đi bộ 9 phút
Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,000 yen) 57,000 yen / - / - / - 1R / 18.09㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kotake-Mukaihara

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống