Miyazakidai・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể Casa do M(カサドエム) 205

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 17 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.79㎡ -

Thông tin

chung cư エレガンス栄 301

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 11 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 38.88㎡ -

Thông tin

chung cư エレガンス栄 205

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 11 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 38.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グレイスハイム 302

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 73,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 43.74㎡ -

Thông tin

chung cư グレイスハイム 206

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 45.36㎡ -

Thông tin

tập thể リバーサイド87 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.80㎡ -

Thông tin

chung cư ビエント宮崎台 209

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 4 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) 62,000 yen / - / - / - 1K / 26.52㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート宮崎台第3 208

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 10 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,500 yen (5,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.90㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート宮崎台第3 109

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 10 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,500 yen (5,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.90㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート宮崎台第4 403

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 47,500 yen (6,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.47㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート宮崎台第4 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (6,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.47㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート宮崎台第3 104

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai đi bộ 10 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (5,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.90㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Miyazakidai

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống