Monoi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 3
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムール 翼 206

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido đi bộ 19 phút
Sobu Main Line Monoi đi bộ 47 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 63 phút
Năm xây dựng 2004 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 翼 204

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido đi bộ 19 phút
Sobu Main Line Monoi đi bộ 47 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 63 phút
Năm xây dựng 2004 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール K.Yu 201

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido đi bộ 9 phút
Sobu Main Line Monoi đi bộ 56 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 53 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.04㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Monoi

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống