Monoi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 3
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルール フェール K.Yu 301

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido 徒歩 9 phút
Sobu Main Line Monoi 徒歩 56 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 53 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.04㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール K.Yu 305

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido 徒歩 9 phút
Sobu Main Line Monoi 徒歩 56 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 53 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.04㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 翼 206

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido 徒歩 19 phút
Sobu Main Line Monoi 徒歩 47 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 63 phút
Năm xây dựng 2004 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Monoi

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống