Musashi-Kosugi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư エスペランサ野川 313

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 24 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi Bus 26 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 150,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 138.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスペランサ野川 206

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 24 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi Bus 26 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 朝日ビル 202号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 4 phút
Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1973 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 31.00㎡ -

Thông tin

chung cư 朝日シティパリオ多摩川

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 7 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 160,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 160,000 yen / - / - 2SLDK / 67.56㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉#002 0110

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi 徒歩 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2018 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (12,000 yen) - / - / 80,000 yen / 80,000 yen 1K / 20.35㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉#002 0110

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi 徒歩 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2018 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 85,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.35㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0328

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi 徒歩 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 90,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.79㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0416

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi 徒歩 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 86,000 yen (12,000 yen) - / - / 86,000 yen / 86,000 yen 1K / 20.92㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0416

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi 徒歩 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 91,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.92㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク元住吉 303

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi 徒歩 9 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 20 phút
Nambu Line Hirama 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (8,000 yen) - / 76,000 yen / - / - 1K / 21.09㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク元住吉 312

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi 徒歩 9 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 20 phút
Nambu Line Hirama 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (8,000 yen) - / 76,000 yen / - / - 1K / 21.09㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク元住吉 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi 徒歩 9 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 20 phút
Nambu Line Hirama 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (8,000 yen) - / 71,000 yen / - / - 1K / 21.09㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート元住吉2 402

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi 徒歩 10 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク川崎平間 504

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Nambu Line Hirama 徒歩 4 phút
Nambu Line Mukaigawara 徒歩 15 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2010 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 76,000 yen (8,000 yen) - / 76,000 yen / - / - 1K / 26.32㎡ -

Thông tin

tập thể グランコンフォール武蔵小杉 0205

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 6 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (3,500 yen) - / - / 68,000 yen / 68,000 yen 1R / 14.22㎡ -

Thông tin

tập thể グランコンフォール武蔵小杉 0205

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 6 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 14.22㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート武蔵小杉第4 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 11 phút
Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.44㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート武蔵小杉6 108

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Nambu Line Musashi-Nakahara 徒歩 5 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.51㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Musashi-Kosugi

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống