Musashi-Kosugi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 19
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể コーポグリーン 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Yokosuka Line Musashi-Kosugi đi bộ 16 phút
Nambu Line Hirama đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1983 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.27㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ野川 206

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya đi bộ 24 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi Bus 26 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 40.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレストヒルズ野川 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Nambu Line Musashi-Shinjo đi bộ 22 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi Bus 17 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1986 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.70㎡ -

Thông tin

chung cư シンフォニー 308

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi đi bộ 15 phút
Nambu Line Musashi-Nakahara đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 83,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 1 tháng 1K / 23.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư リフレI 2A

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi đi bộ 13 phút
Nambu Line Musashi-Nakahara đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1995 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 1 tháng 2DK / 45.36㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク川崎平間 603

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Nambu Line Hirama đi bộ 4 phút
Nambu Line Mukaigawara đi bộ 15 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2010 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 76,000 yen (8,000 yen) - / 76,000 yen / - / - 1K / 25.72㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0412

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi đi bộ 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 85,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.44㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0428

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi đi bộ 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 85,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.79㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0325

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi đi bộ 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 85,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.44㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0226

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi đi bộ 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.44㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0215

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi đi bộ 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.44㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0317

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Musashi-Kosugi đi bộ 6 phút
Tokyu Meguro Line Musashi-Kosugi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 83,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.92㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート元住吉第2 207

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi đi bộ 10 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート元住吉第2 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi đi bộ 10 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート元住吉第3 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi đi bộ 10 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,500 yen (5,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート新丸子 306

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko đi bộ 5 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,500 yen (4,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.40㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート新丸子 601

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko đi bộ 5 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 54,500 yen (4,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.22㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート新丸子 307

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko đi bộ 5 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,500 yen (4,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.22㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート新丸子 106

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko đi bộ 5 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 23.10㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Musashi-Kosugi

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống