Ofuna・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể セピアンドエル 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Tokaido Line Ofuna đi bộ 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1993 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.49㎡ -

Thông tin

tập thể Kamakura ST 201

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Ofuna đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 84,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.48㎡ -

Thông tin

tập thể ハーブコート湘南 203号室

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Shonan Shinjuku Line Uzu Ofuna đi bộ 15 phút
Shonan Monorail Fujimicho đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.50㎡ -

Thông tin

tập thể アムール パークサイドⅥ 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Tokaido Line Ofuna Bus 8 phút đi bộ 5 phút
Tokaido Line Totsuka Bus 15 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2018 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (3,000 yen) - / 70,000 yen / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鎌倉 201

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Ofuna đi bộ 11 phút
Yokosuka Line Ofuna đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2016 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.25㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Ofuna Bus 7 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 92,000 yen (2,000 yen) 92,000 yen / - / - / - 3DK / 61.95㎡ -

Thông tin

tập thể ベルピア・鎌倉岩瀬1-2 204

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi Iwase
Giao thông Negishi Line Ofuna đi bộ 19 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Ofuna đi bộ 19 phút
Yokosuka Line Ofuna đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.87㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Ofuna

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống