Ogikubo・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 29
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズマンション荻窪館 408

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Sobu Line Nishi-Ogikubo đi bộ 11 phút
Sobu Line Ogikubo đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1993 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 74,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 19.32㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク下井草 102

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Shimo-Igusa đi bộ 5 phút
Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 21 phút
Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 34 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (8,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1R / 23.08㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0101

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 118,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 31.03㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0301

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 122,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 31.03㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0302

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 107,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.24㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0303

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 109,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.96㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0304

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 122,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 30.92㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0305

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 106,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.15㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0306

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 104,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0401

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 110,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.89㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0403

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 107,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.15㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0404

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 105,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0102

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 103,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.24㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0206

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 103,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0103

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 105,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.96㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0201

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 121,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 31.03㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0202

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 106,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.24㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0203

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 108,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.96㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0204

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 121,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 30.92㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0205

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 105,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.15㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0402

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 156,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1DK / 39.48㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 荻窪 0104

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 146,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1DK / 37.57㎡ -

Thông tin

chung cư ウィンダム宮前 506

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Inokashira Line Takaido đi bộ 13 phút
Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 122,000 yen (8,000 yen) 122,000 yen / - / - / - 3LDK / 59.46㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション荻窪

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Sobu Line Ogikubo đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1973 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 135,000 yen (0 yen) 135,000 yen / 135,000 yen / - / - 1R / 48.76㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンユー 201

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 9 phút
Sobu Line Asagaya đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 14.10㎡ -

Thông tin

tập thể 井荻パークハイツ 103

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Iogi đi bộ 4 phút
Seibu Shinjuku Line Kami-Igusa đi bộ 8 phút
Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 34 phút
Năm xây dựng 1984 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.15㎡ -

Thông tin

tập thể DC阿佐ヶ谷 0101

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Asagaya đi bộ 12 phút
Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 14 phút
Marunouchi Line Minami-Asagaya đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (5,000 yen) 68,000 yen / - / - / - 1R / 15.01㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス荻窪W 06

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 12 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 12 phút
Sobu Line Ogikubo đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 134,000 yen (4,000 yen) 134,000 yen / - / - / - 1LDK / 35.74㎡ -

Thông tin

tập thể レオパレス荻窪第11101号室

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Chuo Main Line Ogikubo đi bộ 16 phút
Seibu Shinjuku Line Shimo-Igusa đi bộ 15 phút
Marunouchi Line Ogikubo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.81㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Ogikubo

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống