Oiso・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư サンピア平塚 206

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 4 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 45 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 27.36㎡ -

Thông tin

chung cư サンピア平塚 408

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 4 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 45 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.24㎡ -

Thông tin

tập thể ケイハイツ 203号室

Địa chỉ Kanagawa Nakagun Oisomachi
Giao thông Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka đi bộ 18 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Oiso đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 50.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0501

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 58,000 yen (8,000 yen) - / - / 58,000 yen / 58,000 yen 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0501

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 63,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư コパーズアプト平塚 0306

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 10 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Oiso đi bộ 59 phút
Tokaido Line Chigasaki đi bộ 67 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.43㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Oiso

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống