Oshiage・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư プレール・ドゥーク錦糸町Ⅴ 601

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Kinshicho đi bộ 10 phút
Toei Asakusa Line Oshiage đi bộ 11 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2017 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 91,000 yen (8,000 yen) 91,000 yen / 91,000 yen / - / - 1K / 25.95㎡ -

Thông tin

tập thể 向島PEACE-CUBE 0105

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Tobu Isesaki Line Hikifune đi bộ 9 phút
Hanzomon Line Oshiage đi bộ 15 phút
Tobu Isesaki Line Higashi-Mukojima đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2017 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 13.90㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク錦糸町Ⅲ 902

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Line Kinshicho đi bộ 7 phút
Hanzomon Line Kinshicho đi bộ 7 phút
Toei Asakusa Line Oshiage đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2015 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 90,000 yen (8,000 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 1K / 25.44㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク押上Ⅳ 301

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 8 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 10 phút
Ginza Line Asakusa đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2018 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 89,000 yen (8,000 yen) 89,000 yen / 89,000 yen / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Main Line Kinshicho đi bộ 4 phút
Hanzomon Line Oshiage đi bộ 15 phút
Hanzomon Line Sumiyoshi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1967 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 98,000 yen (3,000 yen) - / 98,000 yen / - / - 2K / 32.00㎡ -

Thông tin

chung cư GENOVIA墨田文花skygarden 407

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Tobu Kameido Line Omurai đi bộ 2 phút
Hanzomon Line Oshiage đi bộ 17 phút
Toei Asakusa Line Oshiage đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 120,000 yen (15,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.59㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート押上第2 703

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 4 phút
Toei Asakusa Line Oshiage đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 82,200 yen (8,800 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.05㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート向島 402

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Tobu Isesaki Line Hikifune đi bộ 7 phút
Hanzomon Line Oshiage đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1987 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 55,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư Lieu Vif-Geumsan 501

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Sobu Line Kinshicho đi bộ 8 phút
Hanzomon Line Oshiage đi bộ 17 phút
Sobu Line Kameido đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2006 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 77,000 yen (8,000 yen) 77,000 yen / 77,000 yen / - / - 1R / 22.30㎡ -

Thông tin

chung cư ブランノワール浅草言問 0202

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 3 phút
Toei Asakusa Line Honjo-Azumabashi đi bộ 5 phút
Hanzomon Line Oshiage đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2015 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (12,000 yen) - / - / 80,000 yen / 80,000 yen 1K / 25.10㎡ -

Thông tin

chung cư ブランノワール浅草言問 0202

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 3 phút
Toei Asakusa Line Honjo-Azumabashi đi bộ 5 phút
Hanzomon Line Oshiage đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2015 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.10㎡ -

Thông tin

chung cư 押上プラザマンション 401

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 7 phút
Tobu Kameido Line Hikifune đi bộ 10 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 82,000 yen (3,000 yen) 82,000 yen / 82,000 yen / - / - 1K / 23.20㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク亀戸 608

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Hanzomon Line Oshiage đi bộ 13 phút
Sobu Line Kameido đi bộ 14 phút
Sobu Line Kinshicho đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 77,000 yen (8,000 yen) 77,000 yen / 77,000 yen / - / - 1K / 25.30㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Oshiage

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống