Roka-Koen・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 21
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư エリーゼ芦花公園 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (2,000 yen) 50,000 yen / - / - / - 1R / 12.15㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス芦花公園 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 9 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 15 phút
Keio Inokashira Line Fujimigaoka đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (4,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1R / 14.22㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス千歳烏山N 05

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 7 phút
Keio Inokashira Line Fujimigaoka đi bộ 23 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2015 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 99,000 yen (4,000 yen) 99,000 yen / 99,000 yen / - / - 1R / 34.08㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムピア8 414

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 4 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 63,000 yen (5,000 yen) 63,000 yen / 63,000 yen / - / - 1R / 17.01㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク千歳烏山 411

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Keio Line Sengawa đi bộ 16 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 84,000 yen (8,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1K / 25.61㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク千歳烏山 403

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Keio Line Sengawa đi bộ 16 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 84,000 yen (8,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư モントベルク烏山 304

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 10 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 80,000 yen (4,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 25.03㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイシティ千歳烏山 306

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 87,000 yen (8,000 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1K / 25.73㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイシティ千歳烏山 401

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 6 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 88,000 yen (8,000 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 1K / 25.11㎡ -

Thông tin

tập thể オリーブハイム 103

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 6 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK / 22.72㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 5 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 2K / 30.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 5 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 2K / 30.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 5 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 2K / 30.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 5 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 2K / 30.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 5 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Hachiman-Yama đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 2K / 30.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể HIBARI HOUSE 101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Roka-Koen đi bộ 8 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 13.70㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス 105

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 5 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2006 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1K / 18.32㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムピア8増築 324

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 4 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (5,000 yen) 68,000 yen / 68,000 yen / - / - 1R / 18.64㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムピア8増築 225

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 4 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (5,000 yen) 66,000 yen / 66,000 yen / - / - 1R / 18.64㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート千歳烏山第3 207

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 15 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.38㎡ -

Thông tin

chung cư メタルスクエア粕谷 205

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 7 phút
Keio Line Roka-Koen đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) 63,000 yen / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Roka-Koen

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống