Sakurajosui・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể 桜上水アパートメント 203

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Shimo-Takaido đi bộ 8 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 95,000 yen (4,000 yen) 95,000 yen / 95,000 yen / - / - 1R / 16.61㎡ -

Thông tin

tập thể モント北沢 101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 8 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 15.36㎡ -

Thông tin

tập thể ハビテーション桜上水Ⅱ 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Keio Line Shimo-Takaido đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1998 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハビテーション桜上水Ⅰ 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Keio Line Shimo-Takaido đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1998 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン上北沢 201

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 9 phút
Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1983 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソネット経堂 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kyodo đi bộ 12 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.50㎡ -

Thông tin

tập thể ソネット経堂 204

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kyodo đi bộ 12 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン上北沢

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 10 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 155,000 yen (5,000 yen) 155,000 yen / 155,000 yen / - / - 3LDK / 62.14㎡ -

Thông tin

chung cư モナーク桜上水 307

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 7 phút
Keio Line Shimo-Takaido đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1985 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (2,000 yen) 52,000 yen / 52,000 yen / - / - 1R / 16.10㎡ -

Thông tin

tập thể 貸アパート スカイライン桜上水 205号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

tập thể 貸アパート スカイライン桜上水 101号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

tập thể 貸アパート スカイライン桜上水 103号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

tập thể 貸アパート スカイライン桜上水 202号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

tập thể 貸アパート スカイライン桜上水 204号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Sakurajosui

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống