Sakurajosui・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 19
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ハビテーション桜上水Ⅱ 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 8 phút
Keio Line Shimo-Takaido 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1998 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハビテーション桜上水Ⅰ 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 8 phút
Keio Line Shimo-Takaido 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1998 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン上北沢 201

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 9 phút
Keio Line Kami-Kitazawa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1983 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジュネス鈴木 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 4 phút
Keio Line Shimo-Takaido 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1984 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 29.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể モント北沢 101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa 徒歩 8 phút
Keio Line Sakurajosui 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 15.36㎡ -

Thông tin

tập thể ソネット経堂 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kyodo 徒歩 12 phút
Keio Line Sakurajosui 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.50㎡ -

Thông tin

tập thể ソネット経堂 204

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kyodo 徒歩 12 phút
Keio Line Sakurajosui 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン上北沢

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa 徒歩 10 phút
Keio Line Sakurajosui 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 90,000 yen (8,000 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 1DK / 34.89㎡ -

Thông tin

chung cư サンクタス桜上水

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 6 phút
Keio Inokashira Line Nishi-Eifuku 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2011 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 248,000 yen (0 yen) 496,000 yen / 248,000 yen / - / - 3SLDK / 75.25㎡ -

Thông tin

chung cư APRE CITY 桜上水 0403

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 5 phút
Keio Line Kami-Kitazawa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 77,000 yen (0 yen) - / - / 77,000 yen / 77,000 yen 1K / 20.83㎡ -

Thông tin

chung cư APRE CITY 桜上水 0403

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 5 phút
Keio Line Kami-Kitazawa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 82,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.83㎡ -

Thông tin

chung cư アプレシティ桜上水 403

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 5 phút
Keio Line Kami-Kitazawa 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 77,000 yen (12,000 yen) - / - / 1 tháng / - 1K / 20.83㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 桜上水アパートメント 105

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Shimo-Takaido 徒歩 8 phút
Keio Line Sakurajosui 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 1R / 20.23㎡ -

Thông tin

tập thể ソネット経堂 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kyodo 徒歩 12 phút
Keio Line Sakurajosui 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.50㎡ -

Thông tin

tập thể 貸アパート スカイライン桜上水 205号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

tập thể 貸アパート スカイライン桜上水 101号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

tập thể 貸アパート スカイライン桜上水 103号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

tập thể 貸アパート スカイライン桜上水 202号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

tập thể 貸アパート スカイライン桜上水 204号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Keio Line Sakurajosui 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Sakurajosui

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống