Sakurajosui・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 16
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アールスコート 206

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 2 phút
Keio Line Shimo-Takaido đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 15.80㎡ -

Thông tin

tập thể ライフピア司 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 4 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1985 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 11.00㎡ -

Thông tin

chung cư グリシーナ上北沢 0202

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 3 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (12,000 yen) - / - / 90,000 yen / 90,000 yen 1K / 25.35㎡ -

Thông tin

chung cư グリシーナ上北沢 0202

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 3 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 95,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.35㎡ -

Thông tin

chung cư グリシーナ上北沢 0408

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 3 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 92,000 yen (12,000 yen) - / - / 92,000 yen / 92,000 yen 1K / 25.59㎡ -

Thông tin

chung cư グリシーナ上北沢 0408

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 3 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 97,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.59㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス桜上水A 101

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 9 phút
Keio Inokashira Line Nishi-Eifuku đi bộ 10 phút
Keio Inokashira Line Eifukucho đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2017 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (4,000 yen) 76,000 yen / 76,000 yen / - / - 1R / 16.01㎡ -

Thông tin

tập thể ピア桜上水 201

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 8 phút
Keio Inokashira Line Nishi-Eifuku đi bộ 10 phút
Keio Inokashira Line Eifukucho đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 89,000 yen (4,000 yen) 89,000 yen / - / - / - 1R / 18.02㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス桜上水T 02

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 9 phút
Keio Inokashira Line Nishi-Eifuku đi bộ 10 phút
Keio Inokashira Line Eifukucho đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2017 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.18㎡ -

Thông tin

tập thể 桜上水アパートメント 204

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Shimo-Takaido đi bộ 8 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 113,000 yen (4,000 yen) 56,500 yen / 56,500 yen / - / - 1R / 24.11㎡ -

Thông tin

tập thể ESPACE-T桜上水 102

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 9 phút
Keio Line Kami-Kitazawa đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2010 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 83,000 yen (4,000 yen) 83,000 yen / 83,000 yen / - / - 2K / 21.90㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1985 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (2,000 yen) 55,000 yen / 55,000 yen / - / - 1R / 16.66㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Suginami-ku
Giao thông Keio Line Sakurajosui đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1985 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (2,000 yen) 57,000 yen / 57,000 yen / - / - 1R / 16.87㎡ -

Thông tin

chung cư スコア赤堤 307

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kyodo đi bộ 10 phút
Tokyu Setagaya Line Matsubara đi bộ 15 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 51,000 yen (8,000 yen) 51,000 yen / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư スコア赤堤 302

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kyodo đi bộ 10 phút
Tokyu Setagaya Line Matsubara đi bộ 15 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 51,000 yen (8,000 yen) 51,000 yen / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư アーバン赤堤 0308

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Shimo-Takaido đi bộ 4 phút
Keio Line Sakurajosui đi bộ 9 phút
Tokyu Setagaya Line Matsubara đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (8,000 yen) 64,000 yen / 64,000 yen / - / - 1K / 22.75㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Sakurajosui

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống