Sasazuka・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 23
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ミュウハイツ 101

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Higashi-Kitazawa đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 18.46㎡ -

Thông tin

chung cư パレステュディオ笹塚 1004

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Keio Line Daitabashi đi bộ 4 phút
Keio Line Sasazuka đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2001 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 103,500 yen (8,500 yen) - / - / - / - 1K / 31.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 伊藤コーポ 203

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya đi bộ 7 phút
Keio Line Sasazuka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1980 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.60㎡ -

Thông tin

chung cư GRAN PASEO 笹塚 0601

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 3 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 101,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.30㎡ -

Thông tin

chung cư GRAN PASEO 笹塚 0701

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 3 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 103,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.30㎡ -

Thông tin

chung cư GRAN PASEO 笹塚 0801

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 3 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 106,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.30㎡ -

Thông tin

chung cư GRAN PASEO 笹塚 0703

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 3 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 165,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 34.02㎡ -

Thông tin

chung cư GRAN PASEO 笹塚 0803

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 3 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 168,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 34.02㎡ -

Thông tin

chung cư GRAN PASEO 笹塚 0504

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 3 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 162,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 34.02㎡ -

Thông tin

chung cư GRAN PASEO 笹塚 0604

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 3 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 165,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 34.02㎡ -

Thông tin

chung cư GRAN PASEO 笹塚 0704

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 3 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 167,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 34.02㎡ -

Thông tin

chung cư 日神デュオステージ笹塚西館

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 3 phút
Keio Line Hatagaya đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2003 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 94,000 yen (5,000 yen) 94,000 yen / 94,000 yen / - / - 1R / 27.09㎡ -

Thông tin

chung cư 日神デュオステージ幡ヶ谷 0701

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya đi bộ 6 phút
Keio Line Sasazuka đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 120,000 yen (10,000 yen) 120,000 yen / - / - / - 1R / 29.27㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy グランエッグス北沢 03

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shimo-Kitazawa đi bộ 15 phút
Odakyu Odawara Line Yoyogi-Uehara đi bộ 12 phút
Keio Line Sasazuka đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 136,000 yen (4,000 yen) 136,000 yen / 136,000 yen / - / - 1DK / 37.16㎡ -

Thông tin

chung cư オーラム 202

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Yoyogi-Uehara đi bộ 11 phút
Keio Line Sasazuka đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 164,000 yen (5,000 yen) 164,000 yen / 164,000 yen / - / - 2LDK / 50.40㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス笹塚 06

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 8 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 11 phút
Marunouchi Honan Line Honancho đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2012 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 96,000 yen (3,000 yen) 96,000 yen / 96,000 yen / - / - 1K / 24.32㎡ -

Thông tin

chung cư ル・レーヴ笹塚 305

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 2 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 11 phút
Odakyu Odawara Line Higashi-Kitazawa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 84,000 yen (3,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1K / 25.06㎡ -

Thông tin

chung cư ル・レーヴ笹塚 304

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 2 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 11 phút
Odakyu Odawara Line Higashi-Kitazawa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 84,000 yen (3,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1K / 25.08㎡ -

Thông tin

chung cư ル・レーヴ笹塚 101

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 2 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 11 phút
Odakyu Odawara Line Higashi-Kitazawa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (3,000 yen) 80,000 yen / 80,000 yen / - / - 1K / 25.08㎡ -

Thông tin

chung cư 日神デユオステージ笹塚西館1101

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku Sasazuka
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 82,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.36㎡ -

Thông tin

tập thể FUJISTA幡ヶ谷Ⅴ 101号室

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya đi bộ 6 phút
Keio Line Sasazuka đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2012 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.32㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Sasazuka

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống