Seiseki sakuragaoka ・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 29
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズプラザ聖蹟桜ケ丘

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 10 phút
Keio Line Mogusaen đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 76,000 yen (5,000 yen) 76,000 yen / 76,000 yen / - / - 1SDK / 45.78㎡ -

Thông tin

chung cư プリンスハイツ聖蹟桜ヶ丘

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 143,000 yen (0 yen) 143,000 yen / 143,000 yen / - / - 3LDK / 78.74㎡ -

Thông tin

chung cư サンコーポ聖蹟桜ヶ丘

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1977 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 88,000 yen (0 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 1LDK / 40.58㎡ -

Thông tin

chung cư レクシオ聖蹟桜ヶ丘

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2005 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 123,000 yen (5,000 yen) 123,000 yen / 123,000 yen / - / - 1SLDK / 63.97㎡ -

Thông tin

chung cư LM聖蹟桜ヶ丘一ノ宮

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 138,000 yen (7,000 yen) 276,000 yen / 138,000 yen / - / - 3LDK / 65.42㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション聖蹟桜ケ丘

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1981 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 85,000 yen (8,000 yen) 85,000 yen / - / - / - 3LDK / 68.13㎡ -

Thông tin

tập thể センターハイツ桜ヶ丘 201

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 12 phút
Keio Line Mogusaen đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1984 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.04㎡ -

Thông tin

tập thể センターハイツ桜ヶ丘 202

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 12 phút
Keio Line Mogusaen đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1984 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.04㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition聖蹟桜ヶ丘Ⅱ 102号室

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 13 phút
Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.67㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition聖蹟桜ヶ丘Ⅱ 105号室

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 13 phút
Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.18㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition聖蹟桜ヶ丘Ⅰ 101号室

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 13 phút
Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.73㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition聖蹟桜ヶ丘Ⅰ 103号室

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 13 phút
Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.73㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition聖蹟桜ヶ丘Ⅰ 102号室

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 13 phút
Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.73㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition聖蹟桜ヶ丘Ⅰ 201号室

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 13 phút
Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.73㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition聖蹟桜ヶ丘Ⅰ 203号室

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 13 phút
Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.73㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition聖蹟桜ヶ丘Ⅰ 302号室

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 13 phút
Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.73㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition聖蹟桜ヶ丘Ⅰ 303号室

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 13 phút
Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.73㎡ -

Thông tin

chung cư エスパシオ聖蹟 108

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Keio Sagamihara Line Keio Nagayama đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 82,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 55.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴランドール桜ヶ丘 301

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1975 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (3,000 yen) - / 50,000 yen / - / - 1R / 18.90㎡ -

Thông tin

chung cư ヴランドール桜ヶ丘 306

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1975 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (3,000 yen) - / 50,000 yen / - / - 1R / 18.22㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 4 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 69,000 yen (8,000 yen) 69,000 yen / 69,000 yen / - / - 3DK / 49.30㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 8 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (2,000 yen) 48,000 yen / 48,000 yen / - / - 2DK / 40.57㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka Bus 8 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (2,000 yen) 47,000 yen / 47,000 yen / - / - 2DK / 40.57㎡ -

Thông tin

tập thể コーポ光栄 202

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka đi bộ 15 phút
Keio Sagamihara Line Keio Nagayama đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1980 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 25.01㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Seiseki sakuragaoka

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống