Shinjuku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 42
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư セブンスターハイツ代々木 106

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Minami-Shinjuku đi bộ 3 phút
Keio Line Shinjuku đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1983 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (5,000 yen) 72,000 yen / 72,000 yen / - / - 1R / 19.20㎡ -

Thông tin

chung cư パレステュディオ新宿パークサイド 1405

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome đi bộ 1 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 90,000 yen (13,500 yen) - / 0.5 tháng / - / - 1K / 20.72㎡ -

Thông tin

chung cư パレステュディオ新宿パークサイド 222

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome đi bộ 1 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 97,500 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 23.20㎡ -

Thông tin

chung cư コンシェリア新宿North-One 1302

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 10 phút
Marunouchi Line Nishi-Shinjuku đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 95,000 yen (8,500 yen) - / - / - / - 1K / 20.88㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿イースト 0208

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 2 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 99,000 yen (12,000 yen) - / - / 198,000 yen / 198,000 yen 1K / 23.52㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿イースト 0208

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 2 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 109,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.52㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク渋谷初台 1104

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai đi bộ 4 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome đi bộ 14 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2012 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 91,000 yen (8,000 yen) 91,000 yen / 91,000 yen / - / - 1K / 20.94㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE WEST 0306

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 138,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE EAST 0205

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 138,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE WEST 0203

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 138,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE EAST 0604

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 142,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE EAST 0206

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 138,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE WEST 0305

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 138,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE EAST 0311

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 140,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE EAST 0402

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 139,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE EAST 0603

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 142,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE EAST 0208

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 138,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE EAST 0409

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 139,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư インペリアル新宿 101

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 91,000 yen (5,000 yen) 91,000 yen / - / - / - 1K / 18.04㎡ -

Thông tin

chung cư インペリアル新宿 203

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 93,000 yen (5,000 yen) 93,000 yen / - / - / - 1K / 18.03㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿EAST 0102

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2018 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 118,000 yen (12,000 yen) - / - / 236,000 yen / 236,000 yen 1K / 25.96㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿EAST 0102

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2018 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 128,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.96㎡ -

Thông tin

chung cư HUNDRED STAY RESIDENCE 1201

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 6 phút
Marunouchi Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 189,000 yen (12,000 yen) 189,000 yen / 189,000 yen / - / - 1LDK / 50.15㎡ -

Thông tin

chung cư HUNDRED STAY RESIDENCE 0907

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 6 phút
Marunouchi Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 195,000 yen (12,000 yen) 195,000 yen / 195,000 yen / - / - 1LDK / 51.32㎡ -

Thông tin

chung cư HUNDRED STAY RESIDENCE 1203

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 6 phút
Marunouchi Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 188,000 yen (12,000 yen) 188,000 yen / 188,000 yen / - / - 1LDK / 51.47㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿EAST 0206

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2018 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 230,000 yen (15,000 yen) - / - / 460,000 yen / 460,000 yen 1LDK / 44.92㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿EAST 0206

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2018 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 260,000 yen (15,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 44.92㎡ -

Thông tin

chung cư HUNDRED STAY RESIDENCE 0405

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 6 phút
Marunouchi Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 427,000 yen (12,000 yen) 427,000 yen / 427,000 yen / - / 427,000 yen 2LDK / 159.55㎡ -

Thông tin

chung cư ニュー・ステイト・メナー

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Yamanote Line Yoyogi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1976 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 103,000 yen (0 yen) 103,000 yen / 103,000 yen / - / - 1R / 26.40㎡ -

Thông tin

chung cư 代々木ニューハイツ

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Yamanote Line Yoyogi đi bộ 7 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1977 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 139,000 yen (6,000 yen) 139,000 yen / 139,000 yen / - / - 2DK / 54.74㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Shinjuku

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống