Takinogawa Icchome・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ヴェッセル飛鳥山 101

Địa chỉ Tokyo Kita-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Oji 徒歩 8 phút
Toei Arakawa Line Takinogawa Icchome 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 20.87㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク西巣鴨 601

Địa chỉ Tokyo Kita-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Oji 徒歩 10 phút
Toei Mita Line Nishi-Sugamo 徒歩 8 phút
Toei Arakawa Line Takinogawa Icchome 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2018 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 86,500 yen (10,000 yen) 86,500 yen / 86,500 yen / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク西巣鴨 901

Địa chỉ Tokyo Kita-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Oji 徒歩 10 phút
Toei Mita Line Nishi-Sugamo 徒歩 8 phút
Toei Arakawa Line Takinogawa Icchome 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2018 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 87,500 yen (10,000 yen) 43,750 yen / 87,500 yen / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク西巣鴨 1002

Địa chỉ Tokyo Kita-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Oji 徒歩 10 phút
Toei Mita Line Nishi-Sugamo 徒歩 8 phút
Toei Arakawa Line Takinogawa Icchome 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2018 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 87,500 yen (10,000 yen) 43,750 yen / 87,500 yen / - / - 1K / 25.97㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク西巣鴨 401

Địa chỉ Tokyo Kita-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Oji 徒歩 10 phút
Toei Mita Line Nishi-Sugamo 徒歩 8 phút
Toei Arakawa Line Takinogawa Icchome 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2018 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 86,000 yen (10,000 yen) 43,000 yen / 86,000 yen / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク西巣鴨 1103

Địa chỉ Tokyo Kita-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Oji 徒歩 10 phút
Toei Mita Line Nishi-Sugamo 徒歩 8 phút
Toei Arakawa Line Takinogawa Icchome 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2018 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 89,000 yen (10,000 yen) 89,000 yen / 89,000 yen / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Takinogawa Icchome

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống