Totsuka・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 77
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể メゾン・ド・ネージュ戸塚 210

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Odoriba đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.71㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン・ド・ネージュ戸塚 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Odoriba đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.71㎡ -

Thông tin

chung cư エリール東戸塚 301

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Yokosuka Line Higashi-Totsuka đi bộ 6 phút
Tokaido Line Totsuka đi bộ 52 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 81,000 yen (3,200 yen) - / - / - / - 2DK / 42.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư クレール戸塚 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka đi bộ 10 phút
Yokohama Blue Line Totsuka đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 95,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 39.06㎡ -

Thông tin

chung cư クレール戸塚 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka đi bộ 10 phút
Yokohama Blue Line Totsuka đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 95,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư クレール戸塚 301

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka đi bộ 10 phút
Yokohama Blue Line Totsuka đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 101,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.95㎡ -

Thông tin

tập thể エクセル戸塚壱番館 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka đi bộ 17 phút
Yokohama Blue Line Odoriba đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1991 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (3,300 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể トヨナカビレッジ 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka Bus 3 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1970 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1DK / 31.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ブルーハイム戸塚第1 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka đi bộ 18 phút
Yokohama Blue Line Odoriba đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 14.85㎡ -

Thông tin

chung cư コーポリッチ 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka Bus 12 phút đi bộ 1 phút
Tokaido Line Totsuka đi bộ 34 phút
Năm xây dựng 1985 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンベルテ戸塚 A-3

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka Bus 6 phút đi bộ 7 phút
Yokosuka Line Totsuka đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2LDK / 58.50㎡ -

Thông tin

tập thể サンベルテ戸塚 E103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka Bus 6 phút đi bộ 7 phút
Yokosuka Line Totsuka đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 60.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウスヒルズ戸塚B 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Yokosuka Line Totsuka đi bộ 10 phút
Tokaido Line Totsuka đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2012 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.83㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウストゥギャザー横濱戸塚 301

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Yokosuka Line Totsuka đi bộ 12 phút
Tokaido Line Totsuka đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 110,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 40.67㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス戸塚IV 205

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Shonan Shinjuku Line Takami Totsuka đi bộ 11 phút
Tokaido Line Totsuka đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư イルティモーネ 101号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 94,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 73.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Minami-ku
Giao thông Keikyu Line Gumyoji đi bộ 26 phút
Yokosuka Line Higashi-Totsuka Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Tokaido Line Totsuka Bus 23 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1971 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (0 yen) 40,000 yen / - / - / - 2K / 25.15㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Minami-ku
Giao thông Keikyu Line Gumyoji đi bộ 26 phút
Yokosuka Line Higashi-Totsuka Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Tokaido Line Totsuka Bus 23 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1971 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (0 yen) 40,000 yen / - / - / - 2K / 25.15㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ戸塚エアリスフォート

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka đi bộ 16 phút
Yokohama Blue Line Totsuka đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2008 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 149,000 yen (2,000 yen) 149,000 yen / - / - / - 3SLDK / 81.35㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス戸塚D棟 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Yokosuka Line Totsuka đi bộ 7 phút
Tokaido Line Totsuka đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2009 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.12㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Yokosuka Line Totsuka đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 73,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 14 phút đi bộ 2 phút
Tokaido Line Totsuka Bus 18 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1973 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) 106,000 yen / - / - / - 2K / 35.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Hongodai đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Konandai Bus 14 phút đi bộ 2 phút
Tokaido Line Totsuka Bus 18 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1973 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) 106,000 yen / - / - / - 2K / 35.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス戸塚IV 206

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Shonan Shinjuku Line Takami Totsuka đi bộ 11 phút
Tokaido Line Totsuka đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể アムール パークサイドⅥ 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Tokaido Line Ofuna Bus 8 phút đi bộ 5 phút
Tokaido Line Totsuka Bus 15 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2018 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Totsuka

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống