Tsuga・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư エコガーデンC棟 102

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 12 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1996 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (7,400 yen) - / 30,000 yen / - / - 3LDK / 66.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エスティムハヤシ 201

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga đi bộ 11 phút
Chiba Toshi Monorail Tsuga đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 35.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール フェール K.Yu 305

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido đi bộ 9 phút
Sobu Main Line Monoi đi bộ 56 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 53 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.04㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 桜ヒルズ 207

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido đi bộ 15 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 51 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 56 phút
Năm xây dựng 2004 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể ジュネパレス千葉第26 103

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga đi bộ 12 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 12 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.16㎡ -

Thông tin

tập thể ジュネパレス千葉第26 101

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga đi bộ 12 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 12 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.16㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド都賀 101

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga đi bộ 7 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 7 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド都賀 102

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga đi bộ 7 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 7 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド都賀 202

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga đi bộ 7 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 7 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド都賀 203

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga đi bộ 7 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 7 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Tsuga

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống