Tsuga・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể みつわ台ハイツ 103

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 7 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1985 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 34.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể みつわ台ハイツ 101

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 7 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1985 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 34.71㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 桜ヒルズ 202

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido đi bộ 15 phút
Sobu Main Line Tsuga đi bộ 51 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai đi bộ 56 phút
Năm xây dựng 2004 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (4,000 yen) - / 40,000 yen / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể コスモハイツ橘 102

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga đi bộ 15 phút
Chiba Toshi Monorail Sakuragi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 45.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファーストコート  303

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga đi bộ 15 phút
Chiba Toshi Monorail Sakuragi đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 93,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 65.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスペラント 101

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga đi bộ 5 phút
Chiba Toshi Monorail Tsuga đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2015 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 35.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エスティムハヤシ 201

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga đi bộ 11 phút
Chiba Toshi Monorail Tsuga đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 35.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Tsuga

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống