Tsuga・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 10
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ファミール若葉  203

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 18 phút
Sobu Main Line Yotsukaido 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 66.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール フェール K.Yu 301

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido 徒歩 9 phút
Sobu Main Line Monoi 徒歩 56 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 53 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.04㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール K.Yu 305

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido 徒歩 9 phút
Sobu Main Line Monoi 徒歩 56 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 53 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.04㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 翼 206

Địa chỉ Chiba Yotsukaidoshi
Giao thông Sobu Main Line Yotsukaido 徒歩 19 phút
Sobu Main Line Monoi 徒歩 47 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 63 phút
Năm xây dựng 2004 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư ファーストコート  403

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 15 phút
Chiba Toshi Monorail Sakuragi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 91,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 65.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 都賀新盛堂ビル  404

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 3 phút
Chiba Toshi Monorail Sakuragi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.97㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファーストコート  308

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 15 phút
Chiba Toshi Monorail Sakuragi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 93,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 69.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エコガーデンC棟 102

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai 徒歩 12 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1996 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (7,400 yen) - / 30,000 yen / - / - 3LDK / 66.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エスティムハヤシ 201

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 11 phút
Chiba Toshi Monorail Tsuga 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 35.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アンビション青山 305号室

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 3 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 28.14㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Tsuga

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống