Tsutsujigaoka ・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 15
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ウェルネス 102

Địa chỉ Tokyo Komaeshi
Giao thông Keio Line Shibasaki đi bộ 10 phút
Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2017 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.68㎡ -

Thông tin

tập thể シャンズハウゼ 201

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / 24,500 yen / - / - 1R / 15.12㎡ -

Thông tin

chung cư ピアクレスト仙川 102

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Sengawa đi bộ 2 phút
Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.38㎡ -

Thông tin

chung cư ピアクレスト仙川 305

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Sengawa đi bộ 2 phút
Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.38㎡ -

Thông tin

chung cư パルテノン飛鳥

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.74㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.30㎡ -

Thông tin

tập thể サンシャインプラザ 105

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Sengawa đi bộ 10 phút
Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 18 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1984 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (2,000 yen) 46,000 yen / - / - / - 1K / 19.39㎡ -

Thông tin

tập thể フラットヨシダ 111

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 26 phút
Chuo Main Line Kichijoji Bus 19 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể フラットヨシダ 208

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 26 phút
Chuo Main Line Kichijoji Bus 19 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể ルアンカパル 205

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (3,000 yen) 77,000 yen / - / - / - 1R / 18.83㎡ -

Thông tin

tập thể ハイムピア3 202

Địa chỉ Tokyo Chofushi
Giao thông Keio Line Sengawa đi bộ 6 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 18 phút
Keio Line Tsutsujigaoka đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1983 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể Wind Fill 201

Địa chỉ Tokyo Komaeshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kitami đi bộ 17 phút
Keio Line Tsutsujigaoka Bus 6 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 98,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 36.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Wind Fill 101

Địa chỉ Tokyo Komaeshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kitami đi bộ 17 phút
Keio Line Tsutsujigaoka Bus 6 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 36.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Tsutsujigaoka

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống