Yokohama・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 93
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư Marine Hills Yokohama 107

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 19 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư アビタシオンハイツ 502

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 59,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.08㎡ -

Thông tin

tập thể GAヒルズ星川 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 12 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 17 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư アビタシオンハイツ 305

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1DK / 23.51㎡ -

Thông tin

tập thể エクシード浅間台 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 20 phút
Keikyu Line Tobe đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2002 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.00㎡ -

Thông tin

tập thể アザーレ星川 105

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 10 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.01㎡ -

Thông tin

tập thể アザーレ星川 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 10 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.01㎡ -

Thông tin

tập thể ブルーム 0007

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 20 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Kamicho đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.98㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアルカディア 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.60㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアルカディア 303

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư GRACIA YOKOHAMA 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Yokosuka Line Hodogaya đi bộ 5 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 15 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2013 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 97,000 yen (6,000 yen) 97,000 yen / - / - / - 1LDK / 34.21㎡ -

Thông tin

tập thể ポートステージ横浜 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2004 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.50㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート横浜平沼 309

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Keikyu Line Tobe đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (6,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 7 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 17 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Shimocho đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1981 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (5,000 yen) 75,000 yen / - / - / - 1DK / 28.80㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 11 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 10 phút
Keikyu Line Tobe đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 18.60㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 81,500 yen (8,000 yen) - / 81,500 yen / - / - 1K / 21.37㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 301

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 82,000 yen (8,000 yen) - / 82,000 yen / - / - 1K / 21.37㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 401

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 82,500 yen (8,000 yen) - / 82,500 yen / - / - 1K / 21.37㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 501

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 83,000 yen (8,000 yen) - / 83,000 yen / - / - 1K / 21.37㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 601

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 83,500 yen (8,000 yen) - / 83,500 yen / - / - 1K / 21.37㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 701

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 84,000 yen (8,000 yen) - / 84,000 yen / - / - 1K / 21.37㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 801

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 84,500 yen (8,000 yen) - / 84,500 yen / - / - 1K / 21.37㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 901

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 85,000 yen (8,000 yen) - / 85,000 yen / - / - 1K / 21.37㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 81,000 yen (8,000 yen) - / 81,000 yen / - / - 1K / 20.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 402

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 81,500 yen (8,000 yen) - / 81,500 yen / - / - 1K / 20.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 502

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 82,000 yen (8,000 yen) - / 82,000 yen / - / - 1K / 20.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 602

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 82,500 yen (8,000 yen) - / 82,500 yen / - / - 1K / 20.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 702

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 83,000 yen (8,000 yen) - / 83,000 yen / - / - 1K / 20.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 802

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 83,500 yen (8,000 yen) - / 83,500 yen / - / - 1K / 20.62㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク横濱浅間町 902

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 9 phút
Yokohama Blue Line Yokohama đi bộ 11 phút
Negishi Line Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 84,000 yen (8,000 yen) - / 84,000 yen / - / - 1K / 20.62㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Yokohama

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống